Automatizace

Automatizace je stále pevněji spjata s většinou výrobních a technologických celků, ve kterých se podílí na kontrole, řízení a případně vyhodnocení chodu technologie. S rostoucími nároky souvisí zvyšující se požadavky na spolehlivost, rychlou technickou podporu, kvalitu a přehlednost technického řešení. 

Dodržení těchto požadavků je pro společnost JaraS SERVIS, s.r.o. od samého návrhu projektu až po jeho realizaci, uvedení do provozu a předání prioritní. Za uplynulou dobu, po kterou na poli průmyslové automatizace působíme, jsme realizovali celou řadu aplikací v oblasti vzduchotechniky, vodárenství, rozvodných zařízení a záložních zdrojů, kde jsme uplatnili logické řízení, měření a regulaci. Tato řešení byla vystavěna zejména na produktech společnosti SIEMENS a AMiT. Dle požadavků zákazníka a rozsahu příslušného zadání jsme připraveni splnit náročné požadavky na řízení a vizualizaci procesů, záznamy požadovaných procesních a stavových veličin dále pak požadavky na vzdálenou správu technologie prostřednictvím sítě internet. Samozřejmostí v námi dodávaných službách je plná vzdálená technická podpora on-line pro novou obsluhu zařízení v období uvádění do provozu, stejně tak jsme schopni zajistit vzdálené ladění systému, což značně urychluje korektní uvádění zařízení do plného provozu. Dále je samozřejmostí kvalitní záruční a pozáruční servis.

Při návrhu řešení se zaměřujeme zejména na kvalitu použitých komponent, přehlednost a funkčnost zařízení. Programové vybavení řídicích systémů a zařízení pro vizualizaci je vytvářeno s ohledem na maximální komfort při obsluze a rychlou diagnostiku v případě nastalých výjimečných stavů. Zákazník má možnost připomínkovat jak uspořádání jednotlivých obslužných obrazovek ovládacích panelů, tak vlastní způsob řízení technologie v rámci řídicího programu. 

Změny vůči zadání, jehož rozsah je pevně stanoven před zahájením prací, jsou popsány formou doplňovacích dokumentů, náplň prací je zpoplatněna s ohledem na rozsah těchto úprav vzhledem k aktuální rozpracovanosti projektu, s ohledem na celkový rozsah projektu v rámci předem stanovených sazeb.

U žádného technického zařízení nelze vyloučit nepříznivé události. Pro případ poruchy má svůj jedinečný význam vzdálený přístup k zařízení, který umožní pracovníkům oddělení technické podpory naší společnosti správnou interpretaci problému, čímž se řešení nastalé situace značně urychluje. Pracoviště automatizace v naší společnosti je úzce spjato s oddělením diagnostiky, mezi jehož činnosti mimo jiné spadá diagnostika elektrických sítí, radiometrická analýza a diagnostika elektrických strojů. V případě komponent, jejichž funkčnost je klíčová pro chod technologie, lze nabídnout službu, v rámci které je garantována výměna poškozeného dílu v krátkých lhůtách, v případě nastalých potíží s konkrétní komponentou lze zajistit velmi rychlou výměnu a po diagnostikování příčiny uvést zařízení zpět do provozu.