Dekantační odstředivka Kunčice pod Ondřejníkem

 
V rámci dodávek pro PBS Velká Bíteš byl sestaven řídicí systém dvoumotorové dekantační odstředivky. Tato odstředivka sestává ze dvou základních částí, tedy bubnu a vyhrnovacího šneku. Do bubnu je příslušným kanálem vpravován kal, dalším kanálem pak flokulant, který zabezpečuje vysrážení pevných částí kalu do vloček, ty jsou následně rotujícím bubnem odstřeďovány a vyhrnovány šnekem, jehož otáčky jsou ve srovnání s bubnem poněkud nižší.

Odstředivka s příslušnou technologií je umístěna v kontejneru, celé zařízení je tedy mobilní. Příslušenstvím odstředivky se rozumí zejména vynášecí šnekové dopravníky, čerpadla flokulantu a kalu, dále jednoduché chemické hospodářství.

Řídicí systém

Řízení technologie je založeno na řídicím systému AMiT, konkrétně byl použit grafický terminál APT3221WT společně s kartami digitálních vstupů a výstupů k terminálu připojených sériovou linkou RS485, komunikace mezi terminálem a moduly probíhá po protokolu ARION. Terminál APT3221WT disponuje celkem dvěma sériovými komunikačními linkami, v této aplikaci byla jedna linka využita pro komnikaci s DI/DO moduly protokolem ARION, druhá linka pak pro komunikaci s frekvenčními měniči protokolem MODBUS RTU.
Požadavkem objednatele byla možnost plynulého řízení průtoku kalu a flokulantu, toho bylo docíleno použitím frekvenčních měničů CONTROL TECHNIQUES pro napájení motorů čerpadel, jejichž otáčky nastavuje obsluha otočným lineárním potenciometrem. Pro kontrolu základních hodnot těchto frekvenčních měničů jakými jsou například výstupní proud, napětí, teplota tranzistorů IGBT nebo napětí DC meziobvodu jsou tyto frekvenční měniče připojený na druhou sériovou linku terminálu společně s frekvenčními měniči motorů odstředivky. I zde byly pro napájení motoru použity měniče CONTROL TECHNIQUES s výstupním výkonem 11kW. Vzhledem ke skutečnosti, kdy motor bubnu soustavu odstředivky pohání, zatímco motor šneku je převážně v brzdném režimu byly DC meziobvody těchto měničů propojeny. Asynchronní motor šneku zde pracuje jako brzda a vrací převážnou část této brzdné energie zpět do soustavy prostřednictvím motoru bubnu.