EHO Hodonín - stanice dávkování sorbentu

V roce 2009 byl převeden provoz jednoho z kotlů tepelné Elektrárny Hodonín na spalování čísté biomasy. Pohybem tohoto materiálu po dopravních cestách však docházelo k poškozování filtračních vložek filtrů dopravních cest jejich zanášením částicemi uvolněnými z dopravované biomasy. Pro potlačení tohoto nežádoucího stavu byl systém filtrace doplněn o zařízení pro dávkování vápenného sorbentu do filtračních jednotek. Naprášením stanoveného množství sorbentu na plochu filtračního materiálu na špinavé straně filtru byla mnohonásobně prodloužena životnost filtračního materiálu.
 
 
Technologie dávkování sorbentu se skládá z několika částí, mezi nejpodstatnější patří zásobní silo sorbentu, váha sorbentu, zařízení pro drcení sorbentu (homogenizátor), šnekový mikrodávkovač sorbentu, dmychadlo dopravního vzduchu, dále soustava klapek, ventilů a skříň řízení. Vlastní proces naprašování sorbentu do filtračních jednotek je spouštěn řídicími systémy regenerace filtrů, výběr naprašovaného filtru je prováděn přepínáním škrtících ventilů dopravního potrubí.
 
 
Množství dávkovaného sorbentu je plynule regulovatelné změnou výstupní frekvence měniče dávkovače. Dávkované množství je odvozováno ze změny váhy sorbentu v mezizásobníku dávkování, na základě průměru změny váhy v čase je vypočítána korekce výstupní frekvence měniče pro jednotlivé režimy dávkování, případně je vyhodnocena chybná funkce dávkování.