Energo monitoring výrobního podniku

Přehled nad spotřebami energií, ať už jde o energii elektrickou, spotřebu vody, plynu a podobně, se v rámci kontroly a optimalizací nákladů poslední dobou dostává do popředí zájmů manažerů výrobních podniků. Právě v této oblasti nabízíme řešení v podobě monitorovnání spotřeb, výstavby nových rozvodných zařízení, výměn transformátorů za jednotky s nižšími ztrátami a podobně. V uváděném příspěvku je popsán systém zajišťující monitoring spotřeby elektrické energie jednotlivých částí objektu s dlouhodobým sběrem dat, dále námi dodávaný systém regulace čtvrthodinového maxima.
 
 
Jako systém pro sběr dat a monitoring celé sítě využíváme SCADA systém Reliance české společnosti GEOVAP s implementovanými ovladači pro komunikaci s automaty SIEMENS S7 a ovladači MODBUS TCP. Veškeré funkce vyhodnocení impulsních výstupů elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů jsou zajišťovány řídicími systémy SIEMENS S7, v těchto automatech jsou dále implementovány procesy řízení čtvrthodinového maxima. Přívody, případně vývody u kterých je požadavek pro sledování více elektrických veličin (napětí, proud, činný, zdánlivý, jalový výkon, harmonická zkreslení proudů a napětí) jsou vybaveny analyzátory SIEMENS SENTRON.
 
 
Veškeré údaje o spotřebě v jednotlivých dnech, měsících a čtvrtletích, dále veškeré mimořádné stavy (výpadky napětí, nadproudy a podobné) jsou zapisovány do alarmových logů, stejně tak je možné zobrazovat vybrané průběhy veličin do grafů. SCADA systém Reliance vedle toho umožňuje vzdálený přístup do obslužného prostředí za použití aplikací pro mobilní telefony.
 
 
Vedle energymanagementu lze do SCADA systému implementovat mnohem více. Lze provádět kontrolu provozu osvětlení v jednotlivých částech budov, adaptabilní řízení na základě venkovních světelných podmínek, dále sledovat a řídit provoz systémů výroby a akumulace tepla, řízení vzduchotechniky, čímž se docílí to hlavní, tedy snížení provozních nákladů budov, případně získání dat pro možné další optimalizace. Jednotlivé procesy jsou zajišťovány autonomními jednotkami, které mohou být umístěny kdekoliv v objektu. Přenos dat mezi sebou a SCADA systémem je pak zajišťován prostřednictvím sítí ETHERNET a WiFi.