Kalová koncovka ČOV PBS Velká Bíteš

Pro řízení dekantační odstředivky, která je součástí kalové koncovky ČOV v areálu PBS Velká Bíteš, byl použit obdobně jako na ČOV Kunčice pod Ondřejníkem řídicí systém z produkce AMiT (konkrétně terminál APT 3221WT). Rozšířeny byly zejména ochranné funkce vlastní odstředivky, dále pak obsluha šoupat nátoku kalu a flokulační stanice, která je tvořena samostatným technologickým celkem. Konstrukčně byl pozměněn i samotný stroj, jehož pracovní otáčky bubnu byly oproti původní odstředivce navýšeny změnou převodovky a řemenic na 4000 ot/min.
 
Veškeré zařízení zajišťující ovládání a napájení řízené technologie je umístěno v samostatně stojícím rozvaděči, odvod ztrátového tepla frekvenčních měničů je zajištěn nucenou ventilací, nasávání chladného vzduchu je provedeno přes tkaninový filtr. Řízení stroje a pomocných zařízení je plně automatické, úkolem obsluhy je pouze spuštění případně odstavení stroje a korekce průtočného množství nátoku kalu a flokulantu do odstředivky v návaznosti na složení výstupu odstředivky.
 
 
Veškerá činnost řídicího systému a provozní stavy jednotlivých částí jsou přehledně zobrazeny na vizualizaci dotykového panelu. Obsluha systému je prováděna v převážné většině prostřednictvím dotykového displeje vyjma nastavení průtočného množství flokulantu a kalu - tyto parametry jsou s ohledem na požadavek zákazníka nastavovány potenciometry umístěnými na dveřích rozvaděče.