Odprášení slévárny v Bari - Itálie

V období 08 - 12/2013 byly prováděny projekční, realizační a programátorské práce v rámci zakázky řízení odprášení tavících pecí ve slévárně DT - Bari, Itálie. Jedná se o průmyslový provoz, ve kterém jsou provozovány dvě tavící pece (výkon 8 a 12t / tavba). Předmětem dodávky společnosti Senergos, a.s. byla kompletní elektro část, dále dodávka programového vybavení pro řídicí systém vzduchotechniky, který byl společně s technologií měření (teploty, tlaky v potrubí), měničem napájení hlavního radiálního ventilátoru, prvky průmyslové komunikace a operátorskými panely postaven na produktech společnosti SIEMENS. 

Vzduchotechnický systém sestává ze dvou potrubních větví (horní větev dýmníků a větev odprášení pecí a pracoviště vypalování kelímků). Podtlak v systému je vyvíjen hlavním radiálním ventilátorem poháněným třífázovým asynchronním motorem se štítkovým výkonem 250kW, ventilátor je umístěn mezi výfukovým potrubím a filtrační jednotkou, čímž je zajištěn průtok vzdušiny přes filtrační plochu filtru GARANT. Požadovaná hodnota podtlaku v potrubí a na vstupu filtru je udržována PID regulátorem s regulačním zásahem na frekvenční měnič motoru ventilátoru. Požadované podtlaky v místě odběrů na tavících pecích jsou udržovány PID regulátory se zásahem na pneupozicionery, které mění úhel natočení škrtících klapek příslušných odběrů. Měření podtlaků před filtrem a na jednotlivých odběrech tavících pecí zajišťují převodníky SIEMENS SITRANS P DS III, ty byly zvoleny v konfiguraci pro měření diferenciálního tlaku vzhledem k nízkým rozdílům tlaku uvnitř a vně potrubí (rozsah měření dP=50mbar). Žádaná hodnota podtlaku na vstupu filtru je odvozována z aktuální konfigurace systému, ve které se zohledňují zejména stavy dýmníkových klapek a klapky pracoviště vypalování kelímků. Pro všech 64 uvažovaných konfigurací lze uživatelsky nastavit požadovaný podtlak, vzhledem k umístění měření vstupního podtlaku filtrační jednotky je přirozeně kompenzován vliv tlakové ztráty filtračního materiálu na chod vzduchotechniky.

Vzhledem ke vzdálenostem, ve kterých jsou umístěny jednotlivé části vzduchotechniky, je elektročást rozdělena celkem do tří rozvaděčů. Hlavní rozvaděč je osazený frekvenčním měničem SIEMENS G120, řídicím systémem S7-1200 a hlavním operátorským panelem SIEMENS TP700 comfort. Rozvaděč distribuovaných I/O je osazen jednotkou distribuovaných I/O SIEMENS ET200 SP a operátorským panelem KTP600 basic určeným pro obsluhu odběru u pece 12t. Třetí rozvaděč slouží pouze jako operátorské stanoviště, osazený je panelem SIEMENS KTP600 basic pro obsluhu pece 8t. Obsluha každé z pecí má na svém panelu k dispozici šest předvoleb, které jsou pojmenovány dle jednotlivých operací tavby. V souladu s rozdílnými nároky jednotlivých operací tavby na vzduchotechnický systém je v rámci každé předvolby po její aktivaci provedena konfigurace dýmníkových klapek a nastavení žádané hodnoty podtlaku na příslušné peci dle individuální parametrizace. Celá obsluha z pohledu taviče tedy spočívá pouze v obsluze dvou kurzorových a jednoho potvrzovacího tlačítka.


 

 

Veškeré součásti řídicího systému (operátorské panely, CPU, frekvenční měnič, jednotka distribuovaných I/O) jsou připojeny do technologické sítě vystavěné na síťových prvcích SIEMENS SCALANCE propojených optickými a metalickými kabely. Vzdálený přístup k technologii je zajištěn VPN přes podnikovou síť. Archivaci procesních hodnot zajišťuje panel TP700 do samostatných .csv souborů, které jsou členěny dle roku, měsíce a dne. Díky trvalému přístupu technologie do sítě internet, je servisní organizace okamžitě upozorněna na výjimečné stavy prostřednictvím služby email.