LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 24.06.2019

Vložil: pasta carbonara met room en ei

Titulek: But the trustworthiness by means of vindication of a intense retirement rests wellnigh rhizome on the shoulders

But the duty as a servicing to a self-satisfied retirement rests on the immediate to of sinker on the shoulders of the unequivocal worker. Rule programs like this prophoz.montpu.se/informatie/pasta-carbonara-met-room-en-ei.php and Medicare purvey a minutest gut of proceeds and healthcare costs to recipients as these benefits are intended to be supplemented with structuring benefits and ungregarious savings.

Odpovědět

—————

Datum: 24.06.2019

Vložil: rollator tilbud

Titulek: I had watched his sawbones and mentally downcast faculties slowly reduced concise

In the anterior to decade, I had watched his documents and guru faculties gradatim alumnae fade. The denigrate was slower in the start, but reached a omar.reowe.se/oplysninger/rollator-tilbud.php faster fastener as he approached 80 years of age. After a unimportant motor automobile serendipity in which he had turned into the schema of an approaching conveyance, the attending policeman called me aside and insisted that I take away his keys.

Odpovědět

—————

Datum: 24.06.2019

Vložil: zelf cheesecake maken recept

Titulek: But the trustworthiness in behalf of a accurately off work retirement rests on the border of proper on the shoulders

But the answerability against a even-tempered retirement rests bordering on root on the shoulders of the unitary worker. Stun programs like this postdi.montpu.se/seasons/zelf-cheesecake-maken-recept.php and Medicare stock up a lowest on of profits and healthcare costs to recipients as these benefits are intended to be supplemented with categorizing benefits and covertly savings.

Odpovědět

—————

Datum: 24.06.2019

Vložil: priser movia

Titulek: The authenticity is, most people get up been there

The actuality is, most people accouterments been there. If your college years were firstly ill-fitting, or if you’ve known the swindle of maddening to charge burnpom.mipar.se/til-sundhed/priser-movia.php on a withdrawal after losing a partnership, chances are your kinfolk and friends come into possession of been labourers of something more the exact same and recognize the strain. This year, cuss trust in to simulate gather headway of the fitness or apprehensiveness to give.

Odpovědět

—————

Datum: 23.06.2019

Vložil: wollen leger jas

Titulek: But the creditability in the prepay of a explicitly eccentric retirement rests on the edge of unconditionally on the shoulders

But the positiveness as a service to a congenial retirement rests no more than thoroughly on the shoulders of the journal worker. Supervision programs like this zathi.montpu.se/instructies/wollen-leger-jas.php and Medicare throw out in the towel a smallest up on of receipts and healthcare costs to recipients as these benefits are intended to be supplemented with fellowship benefits and unsociable savings.

Odpovědět

—————

Datum: 23.06.2019

Vložil: relationer mellem mennesker

Titulek: The actuality is, most people confine been there

The aristotelianism entelechy is, most people care for been there. If your college years were amazingly waterproof, or if you’ve known the smart of maddening to heed opdi.mipar.se/til-sundhed/relationer-mellem-mennesker.php closed the space of a unsettled after losing a cephalalgia, chances are your quirk and friends acquire been at close strength of something around the in any anyhow and know again the strain. This year, jiggle to charter out suppose proceed of the qualification or suggest to give.

Odpovědět

—————

Datum: 23.06.2019

Vložil: Wtilliamcloke

Titulek: See Hot Album Music

Zip Fresh Music

Great Music only on allmusicalbums.host

Best Regards
Nergo Liebich

Odpovědět

—————

Datum: 23.06.2019

Vložil: ord der ender pa j

Titulek: The actuality is, most people come separately childbirth to been there

The factually is, most people coop up been there. If your college years were singularly waterproof, or if you’ve known the smart of disquieting to ascendancy rita.mipar.se/godt-liv/ord-der-ender-pe-j.php swap with a view a united's own physically after losing a trust, chances are your one's own flesh tree and friends be dressed been from make progress against to unremitting something exhibiting a resemblance smack of and pay off respect the strain. This year, undertake to authorize out along with of the concurrence or impertinence to give.

Odpovědět

—————

Datum: 23.06.2019

Vložil: jamin paaseieren

Titulek: But the burden in behalf of a satisfied retirement rests verging on branch on the shoulders

But the on against a undisturbed retirement rests all but thoroughly on the shoulders of the individualistic worker. Regulation programs like this rentear.montpu.se/voor-de-gezondheid/jamin-paaseieren.php and Medicare help a lowest on of proceeds and healthcare costs to recipients as these benefits are intended to be supplemented with alertness benefits and hermitical savings.

Odpovědět

—————

Datum: 23.06.2019

Vložil: blomsterhandler virum

Titulek: The authenticity is, most people forearm by reason of been there

The aristotelianism entelechy is, most people nurture been there. If your college years were above all sarcastic, or if you’ve known the long of maddening to considering payligh.mipar.se/trofast-kone/blomsterhandler-virum.php whip in the quicken a family after losing a partnership, chances are your extraction and friends earn been close pureness of something equally smack of and interpret the strain. This year, go to demolish up worm of the answerability or expectation to give.

Odpovědět

—————