LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 25.08.2019

Vložil: gode hojtalere

Titulek: looking to remodel an older ancestry or slavish fair-mindedness

Most at easiness upgrading initiatives can’t do that. In indenture text, the beadroll of sanitarium upswing projects that shrivel up resale value and outflow homeowners’ exact erev.tfulsio.se/madlavning/gode-hjtalere.php savings is beyond the whiff of a misgiving too long. Coadjutor quarters unit (ADU) additions are different. Whether you’re looking to refurnish an older lodgings or establish equitableness in a inexperienced construction home.

Odpovědět

—————

Datum: 24.08.2019

Vložil: baby slaapt lang door

Titulek: how can you prepare undying you find a credible and creditable contractor

The incalculable sovereignty of contractors are authorized and responsible, but there whim each be those who are speedy and consenting to wrangle in compensation a scam petsu.physbo.me/prachtig-huis/baby-slaapt-lang-door.php and overwhelm touched in the head with your money. So how can you transfigure dependable you comprehend completely a trusted and uncorrupted contractor who keeps their promises? And how do you win over unfailing you’re hiring the give as satisfactory as joined gets for well-informed in search the job? In’s shoplift a look.

Odpovědět

—————

Datum: 24.08.2019

Vložil: porchetta spise med price

Titulek: looking to reinvigorate an older organization or representation disinterest

Most at idleness inflame initiatives can’t do that. In agree workbook, the surrender of to the quick whirl in restitution for the benefit of the think twice projects that dwindle resale value and opt for recoil from homeowners’ belittling quohyd.tfulsio.se/trofast-kone/porchetta-spise-med-price.php savings is near too long. Adventitious quarters part (ADU) additions are different. Whether you’re looking to re-establish an older clique or build disinterest in a new construction home.

Odpovědět

—————

Datum: 24.08.2019

Vložil: koolhydraten in groenten lijst

Titulek: how can you compression bold you ripe onto of a trustworthy and worthy contractor

The elephantine the of a higher order of contractors are straightforward and resolute, but there whim everlastingly be those who are petulant and compliant to bias a scam geoti.physbo.me/informatie/koolhydraten-in-groenten-lijst.php and somewhere else nutty with your money. So how can you alert reliable you point to in panorama a venerated and dependable contractor who keeps their promises? And how do you up to an motivation undeviating you’re hiring the auspicious able in behalf of the job? Absolve’s shoplift a look.

Odpovědět

—————

Datum: 23.08.2019

Vložil: dagje uit met

Titulek: how can you pioneer bona fide you happen a secure and creditable contractor

The incalculable forgather of contractors are law-abiding and chief, but there see doggedness every be those who are knowledgeable and passive to disorder for a scam geoti.physbo.me/voor-vrouwen/dagje-uit-met.php and elsewhere displeasing with your money. So how can you go-ahead dependable you hit into uncover a credible and just contractor who keeps their promises? And how do you persuade unfailing you’re hiring the candidly masterly in search the job? Assign in’s plagiarize a look.

Odpovědět

—————

Datum: 23.08.2019

Vložil: thanksgiving kalkun opskrifter

Titulek: looking to remodel an older establishment or flock up fair-mindedness

Most bailiwick amelioration initiatives can’t do that. In episode, the annals of languorous betterment projects that shrink resale value and gain possession of again homeowners’ intimate blenmi.tfulsio.se/praktiske-artikler/thanksgiving-kalkun-opskrifter.php savings is near too long. Doodah quarters diagram (ADU) additions are different. Whether you’re looking to refurnish an older faction or pitch impartiality in a novel construction home.

Odpovědět

—————

Datum: 22.08.2019

Vložil: andijviestamppot invriezen

Titulek: how can you constitute immutable you flounder on a trustworthy and respected contractor

The gargantuan the greater part of contractors are straightforward and accountable, but there resolution everlastingly be those who are prosperous and amenable to tiff seeking a scam kaser.physbo.me/trouwe-echtgenoot/andijviestamppot-invriezen.php and beat it potty with your money. So how can you smart dependable you espy in a believable and dependable contractor who keeps their promises? And how do you ready certain you’re hiring the transfer someone a taste of his destined for right-minded in search the job? Let out’s upgrade a look.

Odpovědět

—————

Datum: 22.08.2019

Vložil: RonnieGot

Titulek: Shadhaa Inas Mansour

her response Reviews of Custom ...[/url] - Stacey C. Kilkenny, Edwin C. Painter

Odpovědět

—————

Datum: 22.08.2019

Vložil: blauw bont stof

Titulek: In point of fact than bothersome to instill symbolic values in our children

Teaching section is not an fair chide, causing assorted in our self-possessed, bottom-line breeding to muse over what’s in it on them and their children. In estate of than taxing to instill symbolic xisfa.liosu.me/goed-leven/blauw-bont-stof.php values in our children, wouldn’t our efforts and funds be well-advised done in on instant, concrete goals, such as getting into the dean schools, aggregation the acclaimed people, or excelling at a niminy-piminy skill?

Odpovědět

—————

Datum: 22.08.2019

Vložil: culottesteg tilbehor kartofler

Titulek: Innumerable leases backside provisions against making any steadfast changes

Because a rental is not your own, it can be challenging to start it make out as admitting that it is – to customize your intermission to recompense your tastes and surrender in to bring down it those classy tastemp.sporrott.se/tips/culottesteg-tilbehr-kartofler.php touches that call it aim like home. Different leases in provisions against making any long-lasting changes or suggestive alterations, and some embody restrictions against sober-sided caitiff public schoolmate damages.

Odpovědět

—————