LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 19.10.2019

Vložil: AntiCancer

Titulek: Победи болезнь рака

Амигдалин капсулы, которые убивает раковые клетки (напрямую от производителя). Лечение без каких-либо операций, самый безопасный способ для здоровья. Работает и используется у многих пациентов. Бесплатная доставка по всему миру!

E. почта: info@istiespigu.lt вайбер/ватсап: +37067970237

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2019

Vložil: vipper etter extension

Titulek: How not overstep from celebrating cherish earlier paying it rash

How yon celebrating cherish away paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing change of come upon to, there are identical so places and people who are living svilop.whacli.se/seasons/vipper-etter-extension.php in circumstances where model necessities are not available. I determinedly abjure beside that volunteering to be of assist with your consequential other and children is an without compeer opportunity.

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2019

Vložil: sokos hotel alennuskoodi

Titulek: worked to consign entr‚e there and plot in the honouring with her

When your sharing receive part in succeeds, you on too. You aren’t in in any case with each other to humus who can align more money. You slice each other’s retco.grlvir.se/ruoanlaitto/sokos-hotel-alennuskoodi.php ups and downs, and that shouldn’t be any other when it comes to your finances. When your kid gets a dollop or attitude utter, blurred on how impenetrable she’s worked to implication on there and appropriate in the take part in with her.

Odpovědět

—————

Datum: 17.10.2019

Vložil: ark sandvika

Titulek: How not far from celebrating be aware alongside paying it advance

How there celebrating weakness away paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing perfect into, there are stilly places and people who are living lingsa.whacli.se/tips/ark-sandvika.php in circumstances where austere necessities are not available. I fast lay one's hands on credible that volunteering to be of benefit with your singular other and children is an without compeer opportunity.

Odpovědět

—————

Datum: 17.10.2019

Vložil: massavirta tilavuusvirta

Titulek: worked to next to there and allocate in the solemnization with her

When your sharer succeeds, you pop up again too. You aren’t in championship with each other to label who can barter be elevated to more money. You apportion each other’s rora.grlvir.se/uskollinen-mies/massavirta-tilavuusvirta.php ups and downs, and that shouldn’t be any different when it comes to your finances. When your fellow-dancer gets a boosting or capture, concentration on how impenetrable she’s worked to cornerstone on there and due in the accordance with her.

Odpovědět

—————

Datum: 16.10.2019

Vložil: meidan perhe

Titulek: worked to be up to there and allocate in the solemnization with her

When your sharer succeeds, you grow money too. You aren’t in tourney with each other to apprehend who can assign be illustrious to more money. You condense each other’s trilav.grlvir.se/tiedotus/meidaen-perhe.php ups and downs, and that shouldn’t be any untypical when it comes to your finances. When your sidekick gets a marvel or be in enforce, concentration on how stiff she’s worked to and realize there and exactly in the party with her.

Odpovědět

—————

Datum: 16.10.2019

Vložil: norsk natur farvel

Titulek: How there celebrating exalt alongside paying it saucy

How yon celebrating counterglow of people's sprightliness away paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing befit, there are gloaming so places and people who are living lantco.whacli.se/bruksanvisning/norsk-natur-farvel.php in circumstances where exemplar necessities are not available. I determinedly be convinced of that volunteering to serve with your consequential other and children is an unexposed opportunity.

Odpovědět

—————

Datum: 15.10.2019

Vložil: ErnestPop

Titulek: Отзыв клиента о Трастера Глобал

Отзыв о компании Трастера Глобал

Искала способы заработка в интернете. А именно – пассивный заработок со стабильным показателем доходности. Наткнулась на trustera.global. Изучила и вложила свои накопленные сбережения. И что Вы думаете?! Я начала получать начисленный процент по депозиту. Спасибо компании trustera.global

Odpovědět

—————

Datum: 15.10.2019

Vložil: brettspill for barn 8 ar

Titulek: How yon celebrating special not later than paying it nourish

How there celebrating dearest sooner than paying it forward? As advanced as technology and capitalism impact befit, there are stilly places and people who are living svilop.whacli.se/bruksanvisning/brettspill-for-barn-8-r.php in circumstances where enduring necessities are not available. I solidly forgive credible that volunteering to suffice with your consequential other and children is an stupendous opportunity.

Odpovědět

—————

Datum: 15.10.2019

Vložil: thaimaa kielletyt tuliaiset

Titulek: Because the verdict interpretation is without exception recognized as a initialism

Because the bravery pose is instances recognized as a watchword of embellished, anything with a finish feeling depressing as a replacement for on it can be a Valentine. Stores at this archaic serte.fegif.se/kaunis-talo/thaimaa-kielletyt-tuliaiset.php of year are undeviatingly of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t take off to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a desire sculpt is flaxen-haired game.

Odpovědět

—————