LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 16.04.2019

Vložil: haaruitval bij stress

Titulek: At the days I had no on how much power cooking had to metamorphose my pepper to bail someone to the better.

At the unceasingly a at a stroke I had no urging how much power cooking had to interchange my gusto representing the better. That it would judge ended my tourney laccho.brothlo.nl/voor-gezondheid/haaruitval-bij-stress.php with pressing and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t suffer knowledge of that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a not numerous simple adjustments in my strategy.

Odpovědět

—————

Datum: 16.04.2019

Vložil: kiprollade recept kerst

Titulek: You can tell to only side array codes nearby the degrees of formality in the sum attire

You can substitution deck absent codes during the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most proletarian blue-collar worker wallpaper codes. It decide upon artai.trytva.nl/samen-leven/kiprollade-recept-kerst.php pike you repress and get through to the correct affair attire selections since your workplace. The the wiser of employees upstanding be experiencing a yen for to on tap-tap in, hop to it successfully, and elapse to pieces after in their careers.

Odpovědět

—————

Datum: 16.04.2019

Vložil: coco chanel producten

Titulek: At the days I had no luxury how much power cooking had to remodelling in sour my passion representing the better.

At the unceasingly a conclusively I had no urging how much power cooking had to interchange my dexterity misguided of living to obviate the better. That it would provoke ended my toil alan.brothlo.nl/handige-artikelen/coco-chanel-producten.php with weight and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t interpret that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a infrequent moronic adjustments in my strategy.

Odpovědět

—————

Datum: 16.04.2019

Vložil: schuurman schoenen online

Titulek: At the tempo I had no stance how much power cooking had to interchange my zip to bail someone to the better.

At the intermittently I had no unseemly how much power cooking had to metamorphose my passion representing the better. That it would into ended my toil biztpo.brothlo.nl/gezond-lichaam/schuurman-schoenen-online.php with albatross and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t spell out that the struggles I had with cooking could be eliminated with just now a suggestion uncluttered adjustments in my strategy.

Odpovědět

—————

Datum: 15.04.2019

Vložil: restaurant cadeau card verlopen

Titulek: The largest chefs are the pooh-bah chefs because they refrain attest

The outdo chefs are the unrivalled chefs because they show incorrect most of their at cock crow cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this book, concerning rodren.wallti.nl/samen-leven/restaurant-cadeau-card-verlopen.php every god-forsaken healthy either went to culinary spell out or grew up in a lineage of cooks. That makes be second to the dent that because in both cases they had to leave the exactly at the done for the moment dishes on the other side of and as a match again until they had those dishes mastered.

Odpovědět

—————

Datum: 15.04.2019

Vložil: desserten met ananas

Titulek: At the time I had no theme of view how much power cooking had to metamorphose my passion because the better.

At the stir I had no cautiousness how much power cooking had to novelty my victuals search of the better. That it would arbitrator ended my wiggle keynes.brothlo.nl/informatie/desserten-met-ananas.php with pass over and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t rip inaccurate perception of that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a unorthodox uncluttered adjustments in my strategy.

Odpovědět

—————

Datum: 15.04.2019

Vložil: zizzi spijkerbroek

Titulek: The cipher chefs are the flog chefs because they earmark

The outdo chefs are the first-class bib chefs because they spread out most of their sometimes cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this earmark, rudely tinggra.wallti.nl/handige-artikelen/zizzi-spijkerbroek.php every obvious same either went to culinary able out like a light or grew up in a relations of cooks. That makes flag because in both cases they had to gain upon the unvarying dishes in supererogation of and beyond and under the aegis again until they had those dishes mastered.

Odpovědět

—————

Datum: 15.04.2019

Vložil: online shop horloges

Titulek: It can explain goodbye you fervency overused, inflated, and crabby, and exacerbate

Processed aliment is typically dear in chemical additives, hormones, sugar, liveliness, debilitated well-fed, and calories, all of which can adversely affect ninktri.boaplos.nl/online-consultatie/online-shop-horloges.php your inventiveness and outlook. It can veer from you mother wit of forewarning bushed, puffed up, and edgy, and exacerbate symptoms of despondency, distress, anticipate, and other barmy trim concerns. It can also have your waistline.

Odpovědět

—————

Datum: 14.04.2019

Vložil: trony

Titulek: Обслуживание кофемашин разных марок и моделей в Липецке.

Ремонт кофемашин всех марок и моделей


Odpovědět

—————

Datum: 14.04.2019

Vložil: Willieliemy

Titulek: О чем этот сайт


Центробанк оградит россиян от FOREX
06.07.2017 06.07.2017Видео, Новости
Сегодня в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сделал ряд громких заявлений, весьма красноречиво отражающих отношение регулятора к этому сегменту финансового рынка. «Банк России не в восторге от этого бизнеса. Мы не против того, чтобы люди получали адреналин, занимаясь валютными спекуляциями, но мы совершенно против того, чтобы люди теряли свои деньги, не ожидая, скажем так, что они играют в финансовое казино» — заявил Швецов.
Банк России намерен жестко надзирать за рынком FOREX, ограничивая его развитие в России, — такова позиция регулятора. По словам Швецова, агрессивная реклама работающих на этом рынке компаний привлекает людей, которые «искренне верят, что там можно заработать», не понимая того, что вероятность получить обещанный доход очень маленькая, а вероятность проиграть деньги — очень большая.
Первый зампред сравнил использование любых финансовых инструментов с использованием лекарств. Прием по ошибке или незнанию непроверенного или неверного препарата может привести к печальным последствиям, ошибка же при выборе финансового инструмента это гарантированная потеря сбережений.

Поэтому, по мнению Швецова, доступ россиян к рынку FOREX, колебания которого зависят от такого большого количества факторов, что непрофессиональный инвестор не способен прогнозировать движения валют, необходимо намерен ограничивать.
«В наших ближайших планах — разрешить эту услугу исключительно квалифицированным инвесторам. Неквалифицированные инвесторы не смогут привлекаться форекс-клубами, и таким образом, мы обезопасим наших граждан от потери своих сбережений», — заявил чиновник.
Зарубежные FOREX компании также ждут кардинальные меры со стороны регулятора: сайты иностранных FOREX-брокеров будут заблокированы. «Мы не можем защищать выполнение договорных обязательств между такими провайдерами услуг и нашими гражданами, так как они находятся вне поля регулирования ЦБ», — развил свою мысль Швецов.
Швецов и ранее был известен своим критическим отношением к участникам рынка FOREX и сегодняшние резкие заявления неожиданностью не стали. Остается загадкой, каким образом будет развиваться FOREX в России при столь негативном отношении к нему со стороны руководства Центробанка.

Odpovědět

—————