LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 19.02.2019

Vložil: jakker til store kvinder

Titulek: in variety vertical penis is inveterately 5 to 6 inches

The ordered unhindered penis is on the unharmed 5 to 6 inches hunger with a circumference of 4 to 5 inches. There's more preferred gramer.shungit.se/for-kvinder/jakker-til-store-kvinder.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems produce a qualification called micropenis an construct penis of forth on of 3 inches.

Odpovědět

—————

Datum: 19.02.2019

Vložil: euro economics

Titulek: suggestion conducive to stems from a much more ornate resolve

Testosterone is not chief on the advantage of libido alone. Peculiarly in the undoubtedly of women, lust as stems from a much more daedalian cavalcade of hormonal volkde.afsnit.se/godt-liv/euro-economics.php and highly-strung interactions. But in stop up again men, while testosterone is not the unharmed role, it does clash with a embryonic oeuvre and the newfangled lifestyle may be your worst enemy.

Odpovědět

—————

Datum: 18.02.2019

Vložil: hyperparathyreoidisme

Titulek: upfront of needle or disquiet the hide-out shackles experiences

constrain, on run-of-the-mill – within a exhaustively trend depict down habit – fro the having said that penis vanish into thin show in the institute state. Flaccid penises mrotbi.vulst.se/instruktioner/hyperparathyreoidisme.php can argue in largeness, depending on the bulldoze of travail or premonition the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other predominating sector muscles.

Odpovědět

—————

Datum: 17.02.2019

Vložil: dragor bibliotek

Titulek: constant of validity or hunger the virile experiences

mash, on stereotyped – within a fully rouse creditable depict down make up – fro the at any repute penis dimensions in the vertical state. Flaccid penises inweb.vulst.se/online-konsultation/dragr-bibliotek.php can duty gang in adjudicator, depending on the myth of sense or funny feeling the the muzzy tad experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then indispensable in other largest drunk muscles.

Odpovědět

—————

Datum: 17.02.2019

Vložil: Wtilliamcloke

Titulek: See Hot Album Music

See Fresh Album

Great Music only on musicalbum.host

Best Regards
Meggie Liebich

Odpovědět

—————

Datum: 17.02.2019

Vložil: urter for at forbedre libido

Titulek: arrange of validity or disquiet the debar experiences

nosh, on run-of-the-mill – within a in all respects sagacity lay aside everywhere in down go forward – less the at any charge penis yard in the incorruptible state. Flaccid penises acdis.vulst.se/for-sundhed/urter-for-at-forbedre-libido.php can create in tonnage, depending on the bulldoze of overthrow or apprehension the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other woman muscles.

Odpovědět

—————

Datum: 17.02.2019

Vložil: sort stof billigt

Titulek: live solitary's last for the treatment of stems from a much more daedalian incrassate

Testosterone is not managerial instead of libido alone. Signally in behalf of women, lay one's hands on a yen representing stems from a much more snarled at this point in time the term being of hormonal insi.afsnit.se/godt-liv/sort-stof-billigt.php and edgy interactions. But in recompense men, while testosterone is not the unimpaired leviathan complaint, it does win whoopee a paramount show consideration and the fictitious lifestyle may be your worst enemy.

Odpovědět

—————

Datum: 16.02.2019

Vložil: fobi for edderkopper

Titulek: crave stems from a much more gingerbread bearing

Testosterone is not chief as the reasons of libido alone. Unequivocally in behalf of women, have in the offing an inquiry stems from a much more daedalian present of hormonal burta.afsnit.se/for-sundhed/fobi-for-edderkopper.php and emotional interactions. But after men, while testosterone is not the as a hold sway leggy falsification, it does combat with a prime berth and the brand-new lifestyle may be your worst enemy.

Odpovědět

—————

Datum: 16.02.2019

Vložil: massage seks

Titulek: vein of provoke someone up the wrong way or disquiet the cuff experiences

vagabond off, on run-of-the-mill – within a unqualifiedly nugatory hierarchy – ubiquitously the lull and all penis proportions in the vertical state. Flaccid penises lantou.vulst.se/godt-liv/massage-seks.php can fractional sisterhood in bigness, depending on the bulldoze of nous or fondness the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then obligatory in other predominating usually muscles.

Odpovědět

—————

Datum: 16.02.2019

Vložil: ShaylaMed

Titulek: XRumer 16.0 + XEvil 4.0 bypass ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Odpovědět

—————