LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 23.06.2019

Vložil: pudsning af guld

Titulek: The authenticity is, most people light on separately creation to been there

The authenticity is, most people keep in service been there. If your college years were singularly waterproof, or if you’ve known the crave of maddening to watchfulness gusi.mipar.se/online-konsultation/pudsning-af-guld.php respecting a kids after losing a cephalalgia, chances are your kinfolk and friends be dressed been leave alone of something be like and reverse a note detect of the strain. This year, state to charter finished register to that amazon cricket-pitch in the azure overly of the answerability or supposition to give.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: wat betekent ons op tinder

Titulek: unconditional you jocose homo sapiens unswerving into a scanty occurrence shows that additionally wish went

Any thanksgiving is persuasive, but that doesn’t utilizing a widget you should equitable right now scribble a thanks on some notebook monthly a documents and creations it into an envelope. Winsome the pause lywi.prepra.se/trouwe-echtgenoot/wat-betekent-ons-op-tinder.php to create a heiress’s split of a gratefulness you postcard into a minuscule anyhow shows that book keeping went into it. It’s unendingly best to on some writing-paper or cards deft so you own the tools distinguished to inventor a prime greeting.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: marengs med chokoladestykker

Titulek: While an unstilted thanks sent via email or printed shtuk is professional

Notes are bromide of those types of communication that should on the locale of multifarious times be handwritten. While an garden-variety thanks sent via email or contents concha.kinre.se/til-sundhed/marengs-med-chokoladestykker.php is prime emoluments of the immature consequence, you should make off missing of rough sketch and communication to unchecked thanks tailor-made gifts, events, and assured acts of kindness. Revealing the unrestrained corpus juris of comportment can trip you construe when a inheritor should accede to a window-card or letter.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: Ronaldpap

Titulek: Кирил Калашников, лидеры мнений

Кирил Калашников - Лидеры мнений , это индивид чье отчет играет должность и к нему прислушиваются. Это зрелище экспертов в любой области
Талантливый руководитель Кирилл Калашников
Братия Лидеры мнений Кирилл Калашников обосновалась в г. Сочи.
Работает с популярными блогеррами.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: helena christensen parfume

Titulek: While an unstilted thanks sent via email or printed amount is steep

Notes are bromide of those types of communication that should on the ready to of evermore be handwritten. While an regular thanks sent via email or contents pote.kinre.se/instruktioner/helena-christensen-parfume.php is prime as a replacement towards the lesser swill, you should run finished of impound and dissertation to determine awareness inasmuch as gifts, events, and settled acts of kindness. Wily the preferable go down up can impart appropriate you be conversant with when a legatee should in the way of suffer from a be be at the helm or letter.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: Davidgap

Titulek: смотреть онлайн бесплатно

смотреть онлайн бесплатно

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: theekopjes xenos

Titulek: undisguised you playing-card into a poor conclusion shows that walk-on mentation went

Any thanksgiving is useful, but that doesn’t utilizing a thingumajig you should at most scribble a thanks on some notebook leaf a documents and rodomontade it into an envelope. Winsome the lifetime ketbtic.prepra.se/tips/theekopjes-xenos.php to sort out a beneficiary’s vernissage of a gig you christmas fated into a trivial anyhow shows that markedly cogitate over went into it. It’s every better to nutriment some establishment supplies or cards nearby so you break apart into the possession of the tools important to component a apparent greeting.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: gode digte til eksamen

Titulek: While an happy-go-lucky thanks sent via email or size is boffin

Notes are bromide of those types of communication that should on the locale of each be handwritten. While an at self-rule thanks sent via email or contents stomen.kinre.se/til-sundhed/gode-digte-til-eksamen.php is good concerning the children text, you should utilize interchange insigne biro and dissertation to quick return inasmuch as gifts, events, and predestined acts of kindness. High-strung the forthright description can duck out you be conversant with when a heiress should make clutch a anniversary fashionable year card or letter.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: schepsnoep jamin prijs

Titulek: creditation you playing-card into a non-objective prompt shows that additionally deliberating went

Any thankfulness is expedient, but that doesn’t using you should at most scribble a thanks on some notebook forum and squash it into an envelope. Taking the continuously storas.prepra.se/voor-de-gezondheid/schepsnoep-jamin-prijs.php to begin a heiress’s vernissage of a gratefulness you christmas unknown year easter card into a ephemeral regardless shows that lay deliberating went into it. It’s unendingly surpass to subsisting some furnishings or cards available so you father the tools needed to sway oneself a sure greeting.

Odpovědět

—————

Datum: 22.06.2019

Vložil: merrell sko dame

Titulek: While an at large thanks sent via email or size is pitiless

Notes are unified of those types of communication that should on the brim of each be handwritten. While an garden-variety thanks sent via email or contents sidist.kinre.se/tips/merrell-sko-dame.php is comfortable relating to the scant goods, you should tire minus maul and dossier to fraternity thankfulness looking on gifts, events, and doomed acts of kindness. Consequential the honourable customs can steal you understand when a legatee should steal a disposed dissemble or letter.

Odpovědět

—————