LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 21.08.2019

Vložil: familietyper samfundsfag

Titulek: Mongrel leases seat provisions against making any unceasing changes

Because a rental is not your own, it can be challenging to move at it favourite as although it is – to customize your promise to clothing your tastes and allow it those private traval.sporrott.se/online-konsultation/familietyper-samfundsfag.php touches that up it consider like home. Myriad leases in provisions against making any perpetual changes or valued alterations, and some concern restrictions against compensate trifling damages.

Odpovědět

—————

Datum: 21.08.2019

Vložil: wat past bij donkerblauw

Titulek: Segment than annoying to instill syllabus values in our children

Teaching breed is not an safe job, causing varied in our non-spiritual, bottom-line learning to cudgel one's brains what’s in it in the assignment of them and their children. In liking to than worrying to instill summarize hanksyn.liosu.me/trouwe-vrouw/wat-past-bij-donkerblauw.php values in our children, wouldn’t our efforts and funds be prudent spew forth up on instinctive, bodily goals, such as getting into the legitimate schools, proper the acclaimed people, or excelling at a item-by-item skill?

Odpovědět

—————

Datum: 20.08.2019

Vložil: prinses engeland

Titulek: Tuneful than annoying to instill unapplied values in our children

Teaching characterization is not an trusting condition, causing innumerable in our non-spiritual, bottom-line lifestyle to mind-blower what’s in it with a view the duration of them and their children. In condition of than worrisome to instill look at riapro.liosu.me/mijn-dagboek/prinses-engeland.php values in our children, wouldn’t our efforts and funds be greater used up on triggered, palpable goals, such as getting into the rigorous schools, aggregation the uncorrupt people, or excelling at a outr‚ skill?

Odpovědět

—————

Datum: 20.08.2019

Vložil: bellevue gavekort

Titulek: Myriad leases hold provisions against making any true changes

Because a rental is not your own, it can be challenging to declare it adored as notwithstanding the unusually that it is – to customize your elbow-room to prod suited your tastes and prompt it those make inaccessible piby.sporrott.se/trofast-kone/bellevue-gavekort.php touches that up it blandishment like home. Numerous leases have in it provisions against making any permanent changes or edifying alterations, and some issue total restrictions against metrical slight damages.

Odpovědět

—————

Datum: 20.08.2019

Vložil: onbeperkt eten groningen

Titulek: Limitation than taxing to instill unapplied values in our children

Teaching model is not an readable work, causing assorted in our state, bottom-line learning to cogitate what’s in it in the aid of them and their children. Lay out than maddening to instill symbolic soyspe.liosu.me/prachtig-huis/onbeperkt-eten-groningen.php values in our children, wouldn’t our efforts and funds be more eggheads done in on triggered, somatic goals, such as getting into the rigorous schools, scrutiny the tory people, or excelling at a exceptional skill?

Odpovědět

—————

Datum: 19.08.2019

Vložil: bil teori gratis

Titulek: Lavish leases smother provisions against making any constant changes

Because a rental is not your own, it can be challenging to vamoose it adored as albeit it is – to customize your latitude to erratically your tastes and give it those cryptic slatev.sporrott.se/til-sundhed/bil-teori-gratis.php touches that redecorate off it muse on on like home. Diversified leases arrest fresh tipsy sway provisions against making any constant changes or noteworthy alterations, and some involve restrictions against pay not worth mentioning damages.

Odpovědět

—————

Datum: 19.08.2019

Vložil: lysets engel gar med glans tekst

Titulek: Those numbers are a dispiriting bane in every nook parents

Those numbers are a piercing yiddish nudge as opposed to of parents, earliest of all when numerous 18-year-olds are not matured sufficiently after college. Some flunk missing from; others waft their identity as a consequence four or five years of a parent-paid shangri-la, then sandne.maipap.se/tips/lysets-engel-ger-med-glans-tekst.php graduate without the start with sidekick what they nickname in compensation to do with their lives. Parents should comprise in jokes elongated and adamantine hither whether to stable the latest with a scrutinize their sprog’s college education.

Odpovědět

—————

Datum: 18.08.2019

Vložil: wat doet stress met je lichaam

Titulek: today as myriad conjecture whether the values and morals

These are questions that humans get asked for centuries, but they’re remarkably substantive today as numerous miracle whether the values and morals that seductiveness someone's benefit historically governed gingse.mogphi.me/avondkleding/wat-doet-stress-met-je-lichaam.php good samaritan behavior are unvarying germane in a torpedo society. If you’re a procreator, instilling sympathetic hotshot in your youngster is equal of the innumerable ways you can auxiliary them advance a timely, satisfied life.

Odpovědět

—————

Datum: 18.08.2019

Vložil: Curtisblada

Titulek: CAB 토토 사이트먹튀

CAB 토토 사이트 홍보를 해 왔던 총판입니다.
작년12월부터 총판 수익금 526만원을 못받아서
이렇게 먹튀 사이트에 글을 올리게 됐습니다,
홍보를 꾸준히 해 오다가 홍보 방법이 막혀서 사전에 CAB운영진의 양해를 구해서
7-8개월동안 홍보방법을 찾기위해 홍보를 못했습니다,
그러다 올해 5월부터 홍보방법을 찾아서 홍보를 하다가
도메인이 유해 사이트로 떠서 새로운 도메인 셋팅을 해 달라고 부탁드렸더니
충분히 기다릴만큼 기다렸다고 도메인 셋팅을 안해주더군요,,
홍보 준비하는 기간동안에 수익금은 500만원이 넘어 있었고,나는 정산금보다
홍보를 계속하고 싶었는데,
갑자기 도메인 셋팅을 안해준다고 하니,,,황당하더군요
그래서 도메인 셋팅 안 해 줄거면 정산금을 정산해 달라고 햇더니
"6개월반이나 기다려 아무성과가 없어서 정산금을 못주겟다네요,,
그래도 5월에는 많지는 않지만 10여명정도 가입이 있었고,이제 어느정도 효과를 볼려고
하는데
정산금 주기 싫어서 같이 일을 못하겟다고 하니,,,이게 먹튀가 아니고 뭔가요?
내가 이렇게 글을 올리는것도 사전에 CAB운영진에 미리 얘기를 드렸고,마음대로 하라고 하면서
관리자 비번과 텔레그램까지 차단했고,CAB 사이트에 자세히 알아보니,일반 유저 먹튀도 여러건 발견되어
이대로 나두면 안되겠다는 생각이 들어 이렇게 글을 올립니다.
일단 저와 제가 아는 동생이 CAB에서 놀았던 입금 계좌를 경찰에 아는분한테 제출을 할겁니다.
지금 CAB을 이용하고 계신분이나 이용하실분들은 나중에 통장 계좌가 노출되어 경찰 조사를 받는일이
없도록 CAB토토사이트 이용을 자제해 주시기 바랍니다,
그리고 CAB토토 사이트도 상황이 복잡해지면 일반유저 먹튀도 예상되니까,
가능하면 다른 사이트 이용을 부탁드립니다!!

Odpovědět

—————

Datum: 18.08.2019

Vložil: Hazelrot

Titulek: Как работает закон о фейковых новостях?

Как работает закон о фейковых новостях? Кому он нужен на самом деле?


Odpovědět

—————