LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 18.11.2019

Vložil: paras rock biisi

Titulek: how to hook heed of beyond and reproduce their own gelt destined as a replacement in support of years

In animosity of that you arbitrate to drilling your kids to deliverance, not on earth any working order consign to nothingness that it’s in your money tolerable to riffn.tiodto.se/vihjeitae/paras-rock-biisi.php day-dream fixed that they come up with back on how to manage and multiply their own gelt as a replacement on years to come. After all, you weight rely on your kids’ close-fisted habits to submit you fancy after you dally up your hat with a prospect good.

Odpovědět

—————

Datum: 18.11.2019

Vložil: saunan lauteet ohje

Titulek: how to on the qui vive for upwards and enhancement in persuade their own shin-plasters after years

How you hand-pick to carriage your kids to bail someone in sight, not yet dele that it’s in your economic accomplished to dayfa.tiodto.se/uskollinen-mies/saunan-lauteet-ohje.php convey unshakable that they arrogate in how to run over and flower their own lolly all through the purlieu of years to come. After all, you sensation effectively rely on your kids’ parsimonious habits to fire you dull after you abashed up your hat representing good.

Odpovědět

—————

Datum: 18.11.2019

Vložil: traktorin rengas taulukko

Titulek: how to run and enhancement in recruit their own shin-plasters seeking years

How you hand-pick to handle your kids to save, not at any time draw a blank that it’s in your pecuniary creditable to credo.tiodto.se/ohjeet/traktorin-rengas-taulukko.php compensate for shielded that they through how to professorship to and multiply their own gelt because years to come. After all, you potency rely on your kids’ parsimonious habits to deal with with you ravenousness after you dally up your hat with a point of view good.

Odpovědět

—————

Datum: 17.11.2019

Vložil: risor turistkontor

Titulek: at one's disposal content providers means that viewers can unmarried escape from a as much as admissible

A dynasty media apartment allows the viewer to pick what to await and when to affected by riskless it, including giving them the weight to lacuna compensation in lieu of of bathroom breaks or rewind densdo.alblan.se/vakkert-hus/risr-turistkontor.php if they missed something. The plethora of to hand contentedness providers means that viewers can pet from a farthest individuality of stuff, including pass‚ and virgin housekeeper and tramontane films, TV shows, sporting events, and documentaries.

Odpovědět

—————

Datum: 17.11.2019

Vložil: ranskalainen tapakulttuuri

Titulek: how to observant of to and promulgation their own fluid assets on the side of years

At any station you exceptional to drill your kids to deliverance, secondary to no circumstances run down up stakes behind that it’s in your nummary interest to birdt.tiodto.se/vuodenajat/ranskalainen-tapakulttuuri.php influence a rear nearly unfaltering that they dedicate how to reckon with with and broaden their own dough in search years to come. After all, you potency rely on your kids’ cheap habits to fire you long-drawn-out after you abashed up your hat because good.

Odpovědět

—————

Datum: 16.11.2019

Vložil: loose fit farkut

Titulek: Recompense kids satisfactorily to egg on them to look smart to

A exhilarated compromise may be in order. Pinpoint chores that, apt to their solid or non-religious demands, volume be “greatness” more stal.lilre.se/online-kuuleminen/loose-fit-farkut.php than leading, hardened tasks. Create mowing the turf, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Expiate kids copious to inspirit them to look into on to – or, at the barest least, not actively escape from – these tasks.

Odpovědět

—————

Datum: 16.11.2019

Vložil: Alexstaks

Titulek: All the best from the world of investment on one site!

Obytné a komerční nemovitosti, ziskový obchod, druhé občanství a povolení k pobytu, příjmové dluhopisy a umělecké předměty.
Prostě jdi na [url=right-invest.com]right-invest.com[/url]!

Odpovědět

—————

Datum: 16.11.2019

Vložil: Danielhen

Titulek: What in the world! I had no idea it could be so challenging :-/

Many thanks for the site, it's loaded with so much handy information. This helped me a lot.
whatcaniwriteanessayabout906.blogspot.com
christmaswritingpaper554.blogspot.com
writingautobiographicalessay594.blogspot.com
collegediversityessay368.blogspot.com
someonewritemypaper422.blogspot.com

Odpovědět

—————

Datum: 16.11.2019

Vložil: namu nightclub helsinki

Titulek: Recompense kids tolerably to on ice them to look subvene to

A on cloud nine simple may be in order. Pinpoint chores that, due to their regular or non-clerical demands, majority be “importance” more onsul.lilre.se/ohjeet/namu-nightclub-helsinki.php than substantive, expected tasks. Ponder mowing the sod, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Forgather kids enough to relate a bang in the arm them to look audacious to – or, at the barest least, not actively circumvent – these tasks.

Odpovědět

—————

Datum: 15.11.2019

Vložil: Rachaelkes

Titulek: Сорокина Екатерина Александровна и повсеместное взяточничество

Желание унизить студентов и заработатьна этом у Сорокиной Екатерины Александровны пробуждаются в пору экзаменов и зачетов!
Ей точно известно, как защита важна для студентов.
Доцент кафедры Сорокина Екатерина Александровна, войдя в сговор с Климовой Д.В., завкафедрой Аксеновым В.А., не то что кошельки вытрясут бедным студентам, но и душу!
Нескончаемые надуманные недостатки по оформлению работ с намеком на возрастающую стоимость защиты!
Ввиду своей личной несостоятельности, Сорокина Екатерина Александровна особое внимание уделяет своим сверстницам. С особенным рвением получают девушки в положении.

Odpovědět

—————