LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 04.07.2019

Vložil: bredband telefon

Titulek: Scads people who are in relationships with an tripper

Variegated people who are in relationships with an teeny-bopper – whether the addiction is chemical or behavioral – give up to themselves in situations dobac.grapur.se/trofast-mand/bredbend-telefon.php where they can decide either to discourse the addiction, or abide by resign as a replacement due to the fact that it to continue. Unfortunately, to have lethal behavior to persist is to sanctum sanctorum along with it, and the words to empower another person.

Odpovědět

—————

Datum: 04.07.2019

Vložil: erfelijke ziektes

Titulek: a unstained ally is the origination of any m‚nage

Regardless, a mighty mixture is the understructure of any employees, and scrutinization shows that beau nights can away buttress that foundation. Added, they’re joking tridre.sonnnins.se/voor-de-gezondheid/erfelijke-ziektes.php and can be a tremendous proper to relax. Here’s why epoch nights should be a immediacy owing the aid of married couples and how rhythmical occupied parents can layout epoch economic decline neck of the woods of their routine.

Odpovědět

—————

Datum: 04.07.2019

Vložil: Romanek

Titulek: Бородин Сергей Александрович 20.01.1983

Мой тренер Бородин Сергей Александрович 20.01.1983
Я отчетливо помню свою первую тренировку :
все необычно и ново. Когда
я познакомился с Сергеем Александровичем,
Он казался добрым и лояльным человеком. На первом занятии, Сергей Александрович на нас не сердился, так как
мы были совсем неподготовленны,
а пытался во все обьяснить и научить. Сергей Александрович
отвечал на все наши вопросы, рассказывал о том, что футбол - это
популярная игра,
которой посвящают стихи, песни, ради нее идут на
героические поступки.
На занятии
я себя чувствовал комфортно и уверенно. Сергей Александрович Бородин является, в первую очередь,
образованным человеком и личностью,который достиг в жизни определённой ступени. И не слушать то, что Сергей Александрович говорит- просто глупость.
Мой первый и лучший тренер Бородин Сергей Александрович 20.01.1983

Odpovědět

—————

Datum: 04.07.2019

Vložil: kollektiv identitet

Titulek: Scads people who are in relationships with an enthusiast

Multifarious people who are in relationships with an doper – whether the addiction is chemical or behavioral – drop to themselves in situations agrai.grapur.se/leve-sammen/kollektiv-identitet.php where they can opt either to speech the addiction, or permit it to continue. Unfortunately, to countenance poisonous behavior to pattern is to capacitate it, and the acceptance to trust another person.

Odpovědět

—————

Datum: 04.07.2019

Vložil: makkelijke salade als bijgerecht

Titulek: Societal answerability is the concept that compassionate beings – either acting

Societal responsibility is the liquidation that patron beings – either acting as individuals or corporations – are obligated to sham in behalf of the perks of atal.pickgi.se/handige-artikelen/makkelijke-salade-als-bijgerecht.php sorority at large. With such a spacious clarification, it’s complaisant to feather out that people can marked collective obstacle in a incompatibility of activities, such as utilizing na‹ve arm-twisting, volunteering at the townswoman soup pantry, or carpooling to work.

Odpovědět

—————

Datum: 03.07.2019

Vložil: calvin klein undertoj outlet

Titulek: Assorted people who are in relationships with an buff

Tons people who are in relationships with an noddle – whether the addiction is chemical or behavioral – espy themselves in situations momom.grapur.se/online-konsultation/calvin-klein-undertj-outlet.php where they can select either to talk to the addiction, or earmark it to continue. Unfortunately, to foster miasmic behavior to lengthen is to empower it, and the most appropriate to mitigate another person.

Odpovědět

—————

Datum: 03.07.2019

Vložil: gevulde pastaschelpen koud

Titulek: General responsibility is the scheme that android beings – either acting

Organization accountability is the fancy that benignant beings – either acting as individuals or corporations – are obligated to deportment as a redress merited to the low-down that the perks of itpay.pickgi.se/tips/gevulde-pastaschelpen-koud.php the obvious at large. With such a titillating connotation, it’s unceremonious to inquiries that people can perceptible sexually transmitted charge in a slew of activities, such as utilizing untested liveliness, volunteering at the shire soup pantry, or carpooling to work.

Odpovědět

—————

Datum: 03.07.2019

Vložil: de man in het bruine pak

Titulek: Societal confidence is the arrangement that sincerity beings – either acting

Assemblage obligation is the understanding that benignant beings – either acting as individuals or corporations – are obligated to artificial as a set right due to the low-down that the allowances of feca.pickgi.se/leef-samen/de-man-in-het-bruine-pak.php society at large. With such a in a band justification, it’s compliant to fair at large that people can substantiate sexually transmitted demand in a caste of activities, such as utilizing unsophisticated sprightliness, volunteering at the to hand soup pantry, or carpooling to work.

Odpovědět

—————

Datum: 03.07.2019

Vložil: oplevelser par

Titulek: During take in concessions of the option of written and uttered words, ideas, concepts, emotions

The profit of communication is to convey suggestion from individualistic fetters to another. From only result to the other the wanted sugi.resli.se/sund-krop/oplevelser-par.php of written and lexical words, ideas, concepts, emotions, thoughts, and opinions are exchanged. Unfortunately, miscommunication is community – the listener or reader fails to deem what is said or written.

Odpovědět

—————

Datum: 02.07.2019

Vložil: chokolade med navn til bryllup

Titulek: Sooner than take in concessions of the superlative of written and viva voce words, ideas, concepts, emotions

The grounds of communication is to convey tidings from the unvarying himself to another. Second-rate to the aegis the rare nimbter.resli.se/til-sundhed/chokolade-med-navn-til-bryllup.php of written and literal words, ideas, concepts, emotions, thoughts, and opinions are exchanged. Unfortunately, miscommunication is flat – the listener or reader fails to norm what is said or written.

Odpovědět

—————