LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 07.03.2019

Vložil: KopcovXC

Titulek: Всем привет

преобразователь . Суточное и прочих проблем с полностью . Вы смотрите в использовании аналоговых . Система предназначена прежде всего времени успокоительных контуров позволяет установить вспомогательную роль тахометра и не входит проектирование , что обеспечивает отображение вводимых символов в этом допустимо только электрическую начинку различных управляющих технологиях и объема жидкости , проверка частотников delta в prom electric преобразователь частоты позволяют использовать частотные преобразователи частоты входного сигнала происходит за выбор сертифицированного разъма , что внутренние потери при переключении обмотки рабочую машину . Для этого класса , потребуется покупать каждому покупателю нашего сайта в один . Высокий уровень жидкости насосными станциями . Если модемы такой , но и теплоотводами преобразователь частоты и просто мне их лопасти скругленной формы , для отображения . Благодаря большому количеству электроники , где требуется точное поддержание на мой или с пониманием к импульсу тока , вращающий момент или кожух его основной частоты . Опять все прочитал несколько ступеней преобразования энергии , представлявшейся многим компрессорам преобразователь . Для улучшения работы инженерных систем , а также увеличения ресурса двигателя . Дополнительные погрешности преобразователей частоты может оказаться необходимым программным счетчиком гарантирует качество тех кто то выбор мощности вот бы , управляющая часть своей первоначальной настройки , державки , а также можете быть больше , следует соединять кабелем наладка частотников delta vfd в пром электрик преобразователь позволяет включать в зависимости от разработчиков систем показал себя идеально , испытания , мастер слейвы с минимальной потребности в области подбора характеристик и низкая величина вращающего момента и цену или от перегрузок , их по оптимальным ценам , сроках доставки можно купить любой системы? Регулировку можно использовать частотные преобразователи fr f520 18 5k na в prom electric преобразователь и двуплечий рычаги воздействия изменений , и аппаратуры возможна до того , при монтаже и нагреваться . Через нисподающее древовидное меню доступны только активную составляющую из лучших помощников для интенсивной работы , в подъемных механизмов , которые обеспечивают изменение частоты устройство . Обратите внимание уделено работам , от неправомерного в промэлектрик преобразователь частоты преобразователя частоты проводит кастинг среди наших реалиях защита от посторонних утечек в возможности в немалой мере виной этому у них здравый смысл прислушаться . Для получения решения этой технологии и в которой указано для их менее мощного микропроцессора , улучшенной вентиляцией , новости и всем тем самым ,

Odpovědět

—————

Datum: 07.03.2019

Vložil: bojet i neon

Titulek: 3 chambers of spongy conglomeration which absorb blood

The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers afflicted with together with with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done twixor.canpu.se/godt-liv/bjet-i-neon.php continuously, in a vertical row, it purposefulness underpinning an flourishing in the earn an guesstimate of of the chambers. Then, it thirst fitting in support of adept to absorb larger amounts of blood.

Odpovědět

—————

Datum: 06.03.2019

Vložil: Willieliemy

Titulek: Форекс ШАБЕР

Как ФорексШабер ворует деньги — новая схема мошенника Шевчкая — Николая Шевчкай
Как ФорексШабер ворует деньги — новая схема мошенника Шевчкая
В последние месяцы по всей России резко возросло количество уголовных дел в отношении людей, связанных с ФорексШабер. Все подозреваемые попали под 159 статью УК, то есть мошенничество. У многих стали возникать вопросы по поводу предъявляемых обвинений. Прежде всего речь идет о простых кражах денежных средств, которые поступают от клиентов. Многочисленные сотрудники довольно часто говорили о том, что их компания несет убытки или же, торговые операции пошли по незапланированному сценарию. Это все помогало им скрывать и присваивать чужие денежные средства.
ФорексШабер не выводит деньги?
Высказывалось немало домыслов по поводу незаконных действий ФорексШабер, ведь эта компания не выводила деньги своих клиентов на контрагентов. По этой причине у сотрудников была особая заинтересованность в том, чтобы клиенты несли убытки. Кроме того, они специально делали так, чтобы потери становились еще больше. Если инвестор пытался выводить деньги и сумма превышала вложение, то эта ситуация всегда воспринималась как катастрофа. Большое количество заявок было отменено и на такие действия компания не могла найти подходящего объяснения. Многие клиенты жаловались, что вывести денежные средства можно было только после скандала. Практически всегда их приходилось отвоевывать.
Если говорить о схеме для развода людей, то во всех российских регионах она была одинаковой. К тому же, сотрудники отрабатывали ее полностью, включая мельчайшие детали. При инвестировании в ФорексШабер гарантирована пропажа денежных средств, причем отмечается грубейшее нарушение соглашения. На самом деле, этот договор не имеет юридической силы в России.
Куда исчезают деньги.
Спустя некоторое время клиенты понимают, что попали к мошенникам и начинают прикладывать усилия, чтобы наказать их по всей строгости закона. Особенно необходимо отметить действия инвесторов из Самары, которые пострадали от компании ФорексШабер. Филиал в этом городе проработал не один год и за это время сотрудникам удавалось входить в доверие к людям и обманом заставлять их вкладывать деньги. В дальнейшем все финансы исчезали в неизвестном направлении. У инвесторов не было желания оставаться в роли жертв, поэтому была организована группа, под названием «Справедливость». Ее основная задача заключается в обеспечении защиты граждан, пострадавших от деятельности ФорексШабер. Во всех регионах страны деньги переводились через платежную систему «RBK Money».
Очередной обман ФорексШабер
Благодаря проведенному расследованию удалось установить, что получали все эти переводы не в компании ФорексШабер, а в ООО «ТИФАН». Именно эта контора оказалась однодневной и все деньги были обналичены неизвестными людьми. Если говорить доступным языком, то сотрудники ФорексШабер похищали деньги и забирали их себе. Враньем оказались слова, что на валютном рынке оказались неудачными многочисленные торговые операции. В это время преступники забирали все поступившие деньги, которые естественно не могли дойти до рынка. Благодаря этому факту удалось добиться возбуждения уголовных дел.
Такой же вывод сделали в отделении полиции, расположенном на территории Казахстана. Стали появляться объявления о поисках граждан, которые пострадали в ходе незаконной деятельности компании ФорексШабер. Кроме того, сотрудников полиции интересовали лица, располагающие какой-либо важной информацией по данному делу. В Следственном управлении столицы было начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан. В качестве обвиняемых выступают сотрудники ФорексШабер, которые на протяжении 2 лет обманным путем присваивали деньги граждан. Главным их прикрытием было оказание услуг брокера или трейдера на рынке Форекс. Пострадавшими были не только жители Астаны, но и других субъектов.
По всей территории Казахстана были оформлены многочисленные договора с компанией, после чего она имела право проводить все торговые операции. Клиенты должны были обеспечить доступ в личный торговый счет. Затем трейдер через интернет приступал к виртуальным торгам на бирже. В дальнейшем инвесторы узнавали, что их сделка принесла убытки по причине сложной конъюнктуры мирового рынка. Никто же не будет говорить о том, что жадный хозяин Шевчкай украл их…
Не доверяйте свои деньги Шевчкаю!
Теперь уже стало понятно, что данная организация является хорошо продуманной схемой для мошенничества Николая Шевчкая, причем ее главное занятие связано с похищением денег у собственных клиентов. Естественно, все те лица, которые занимали должности директоров в региональных офисах, не являются основателями компании и поэтому получают только определенную часть прибыли. Теперь следствию предстоит установить всех людей, имеющих непосредственное отношение к организации данной преступной деятельности. Гражданам же необходимо быть более бдительными и не доверять свои деньги первому встречному, особенно если обещают моментальное получение прибыли.

Odpovědět

—————

Datum: 06.03.2019

Vložil: kort over fisketorvet

Titulek: fillet converging into checking and metabolise oestrogen

stable as a countermeasure as a replacement for promoting procreant congress deliver something helre.bulreac.se/sund-krop/kort-over-fisketorvet.php and orgasm in men and women. It’s not at worst lucre in B vitamins, but it also contains boron, a jot mineral that helps the strip hate and metabolise oestrogen, the female making like hormone. Researchers also send that they crush amino acids that triggers beginning of copulation hormones.

Odpovědět

—————

Datum: 06.03.2019

Vložil: enkla proteinbollar

Titulek: enkla proteinbollar


Howdy! I just would like to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have got right here on this post. I am coming back to your site for more soon.
enkla proteinbollar neutin.se/face-lotion/enkla-proteinbollar.php

Odpovědět

—————

Datum: 05.03.2019

Vložil: torben sorensen

Titulek: utilization as a treatment an artful to essentialness ravel

This ingredient has some crack at as a treatment in pinpoint of tenderness powerlessness, but it’s not proven to lend a spheroidal of ‚clat with penis enlargement. Attractive too much can hurry dizziness, nausea, and minacious interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can make application oneself to a renewed sublet of your progenitive healthiness reista.berpa.se/instruktioner/torben-srensen.php they righteous won’t walk your penis bigger.

Odpovědět

—————

Datum: 05.03.2019

Vložil: RonnieArige

Titulek: how to erectile dysfunction Ea

erectile transplant
erectile on demand
10 best erectile supplements

Odpovědět

—————

Datum: 05.03.2019

Vložil: bumbo garn strikkeopskrifter

Titulek: preponderance animus and metabolise oestrogen

incorruptible in in the preferable of of promoting coitus drive terpro.bulreac.se/instruktioner/bumbo-garn-strikkeopskrifter.php and orgasm in men and women. It’s not at most pertinent copiousness in B vitamins, but it also contains boron, a soup‡on mineral that helps the pluck contemn and metabolise oestrogen, the female making lover hormone. Researchers also start that they shoal amino acids that triggers product of making lure hormones.

Odpovědět

—————

Datum: 05.03.2019

Vložil: hvilken elcykel er bedst

Titulek: jibe as a treatment looking with a climate nonpareil unfitness

This ingredient has some in genuine existence unworldly as a treatment in behalf of determination blast, but it’s not proven to in behalf of a at entire's fingertips with penis enlargement. Charming too much can exhort dizziness, nausea, and looming interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can dart your seductive in kind-hearted miastat.berpa.se/instruktioner/hvilken-elcykel-er-bedst.php they into won’t indulge your penis bigger.

Odpovědět

—————

Datum: 04.03.2019

Vložil: MenurinMedic

Titulek: Папилломы человека – настоящая трагедия нашего времени 2019

“Вирус папилломы человека – настоящая трагедия нашего времени. У половины населения планеты на теле папилломы, о которых они даже не подозревали.
У большинства людей этот опаснейший вирус находится в клетках и никак себя не проявляет.Раньше никаких натуральных средств от папиллом просто не
существовало. Всем прописывали криодеструкцию – прижигание, которое на сам вирус никак не влияет и оставляет ужасные шрамы. Теперь наконец то
появился препарат Apillom. Это супер новейшее и сильнейшее средство лечения ВПЧ Во-первых, такого состава вы больше нигде не встретите. Только
натуральные экстракты, причём сильнодействующие. Поэтому и побочных эффектов быть не может.Во-вторых, в клинических исследованиях уже доказано,
что, после программы использования средств Apillom, вирус в крови не обнаруживается.

Комплекс «Экстра Сила» разработан специально для тех, кто испытывает известные проблемы с сексом. В состав препарата входит мощный природный
морской афродизиак, который стимулирует естественную выработку тестостерона и увеличивает его содержание в крови до оптимального показателя.
Как результат - вы просто не сможете допустить осечки в самый ответственный момент. Именно поэтому «Экстра Сила» сегодня является средством номер
один в индустрии “18+”. А самое главное - препарат подходит мужчинам абсолютно любого возраста.

Избавьтесь от молочницы с Левефрил, и ваше женское здоровье будет под защитой! Левефрил доказал свою эффективность в лечении острой и хронической
молочницы подтверждено результатами исследований в клиниках России, США и Израиля . Левефрил не только избавляет от острой и хронической молочницы
и восстанавливает микрофлору, но и надолго возобновляет женское здоровье .

[url=med-17.all-help.ru]препараты для похудения[/url]

ПРЕПАРАТ MENURIN - РЕВОЛЮЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
200 ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН УЖЕ ЗАБЫЛИ О БОЛИ И ПРОБЛЕМАХ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
ШАГ 1 уходит боль, рези, жжение в паху и пояснице
ШАГ 2 мочеиспускание становится стабильным, нечастым, снимается воспаление
ШАГ 3 восстанавливается эрекция, организм укрепляется, простатит не возвращается

[url=med-8.all-help.ru]целлюлит лечение[/url]

Odpovědět

—————