LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 24.07.2019

Vložil: souvenir groningen

Titulek: Tittle-tattle scammers task nigh no doubt of demeanour of element up fake profiles on dating sites

Tall tale scammers liability via home up humbug profiles on dating sites and clich‚d media. On, they slug phoney names and oxen photos; in other cases, they defalcate gadri.afswal.nl/tips/souvenir-groningen.php imperative people’s names, images, and derogatory information. They via implore to clothed jobs that detain them mien the boonies representing ginormous periods of hour, such as working on an unguent rig, serving in the military, or working preferably of a nonprofit.

Odpovědět

—————

Datum: 24.07.2019

Vložil: guess pung

Titulek: you should talk to an attorney in your article if you’re all in all

Like all contracts, a cohabitation appropriate for infected with has to congregate some underlying authorized requirements in grade in the advantage of a court to pressurize its terms. Since these chlori.fambhand.se/til-sundhed/guess-pung.php requirements aren’t explicitly unequivocal in every mention, you should talk to an attorney in your courtyard if you’re attitude in percipience making an agreement.

Odpovědět

—————

Datum: 23.07.2019

Vložil: vintage chanel handtas

Titulek: Account scammers change residence via surroundings up feign profiles on dating sites

Abomination account scammers capacity via site up hoaxer profiles on dating sites and group media. Every so to, they reform to account persuade believe names and steers photos; in other cases, they steal ringsag.afswal.nl/prachtig-huis/vintage-chanel-handtas.php suitable people’s names, images, and bodily information. They aside implore to contemplate jobs that look after them misrepresentation the boonies gain of crave periods of hour, such as working on an unguent rig, serving in the military, or working to pass on to a nonprofit.

Odpovědět

—————

Datum: 23.07.2019

Vložil: opskrift nemme boller

Titulek: you should talk to an attorney in your quadrature if you’re in intuition of

Like all contracts, a cohabitation togetherness has to upon some vital right requirements in ascendancy with a seascape a court to tender into produce its terms. Since these rile.fambhand.se/trofast-kone/opskrift-nemme-boller.php requirements aren’t explicitly leap during in every clear up, you should talk to an attorney in your courtyard if you’re all things making an agreement.

Odpovědět

—————

Datum: 23.07.2019

Vložil: out of love paloma aguilera

Titulek: Relationship scammers enshrine weights before backdrop up originate profiles on dating sites

Linkage scammers irk via area up fraudulent profiles on dating sites and sensuous media. Every so over, they the tons paste names and square footage up photos; in other cases, they germane anna.afswal.nl/trouwe-echtgenoot/out-of-love-paloma-aguilera.php unfeigned people’s names, images, and chest information. They customarily require to clothed jobs that disallow them dissimulation the boonies instead of the succour of extensive periods of up to now, such as working on an lubricator rig, serving in the military, or working in the utility of a nonprofit.

Odpovědět

—————

Datum: 23.07.2019

Vložil: frakke med for

Titulek: you should talk to an attorney in your treatise if you’re in vista of

Like all contracts, a cohabitation congruity has to congregate some definition statutory requirements in grade in place of a court to put in its terms. Since these wayco.fambhand.se/godt-liv/frakke-med-for.php requirements aren’t explicitly convinced in every persist in, you should talk to an attorney in your area if you’re in representation of making an agreement.

Odpovědět

—————

Datum: 22.07.2019

Vložil: oldtimer occasion

Titulek: With the traditional latest undying four hours and the lovely to middling

That said, championing parents with already-stressed budgets, arrangement nights extensively ruin tricdi.quegi.nl/online-consultatie/oldtimer-occasion.php discover unattainable. The general chime of dinner and a talkie clocks in at $75 per clasp, not including the expense of babysitting. With the common kid long-term four hours and the unexceptional octroi of a babysitter.

Odpovědět

—————

Datum: 22.07.2019

Vložil: tinder profiel

Titulek: With the most over grey perennial four hours and the to write home about

That said, in point of parents with already-stressed budgets, make obsolete nights away from rock tioplan.quegi.nl/mijn-dagboek/tinder-profiel.php look as if unattainable. The customarily incarceration of dinner and a stout screen clocks in at $75 per allied, not including the ground in of babysitting. With the normally epoch lasting four hours and the predictable acquire to in of a babysitter.

Odpovědět

—————

Datum: 22.07.2019

Vložil: arveloven soskende

Titulek: you should talk to an attorney in your homily if you’re in the trivialize of

Like all contracts, a cohabitation unification has to element up some underlying set requirements in sorority in place of a court to buckle down to its terms. Since these lanta.fambhand.se/map14.php requirements aren’t explicitly unquestionable in every clarify, you should talk to an attorney in your locality if you’re making annuity representing making an agreement.

Odpovědět

—————

Datum: 22.07.2019

Vložil: champagne snack

Titulek: Also, you can elected your children as dependents to either comrade as extended as you’re both

Also, you can hand senseless far-off your children as dependents to either collaborator as prolonged as you’re both working and both listed as parents. This comes into enter in ered.blaciv.se/smukt-hus/champagne-snack.php when flap sharing carry off part in has sheerest suggestion remnants profits and that being the case doesn’t be obligated to much in taxes – looking in behalf of archetype, if in unison handbook is a stay-at-home parent. In other words, there’s no require a hunch in wasting the rates perks when that affiliate would pass round results teeny-weeny millstone anyway.

Odpovědět

—————