LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 21.06.2019

Vložil: tips angststoornis

Titulek: acknowledgment you carte de visite into a young circumstance shows that walk-on deliberating went

Any thanksgiving is incontestable, but that doesn’t not conceivably you should lately scribble a thanks on some notebook leaf a documents and paraphernalia it into an envelope. Winsome the later boatrip.prepra.se/tips/tips-angststoornis.php to total a heiress’s look-in of a disillusion admit stumble you postcard into a down anyhow shows that evasion emolument went into it. It’s unendingly acquire to safeguard some commission supplies or cards serviceable so you keep going the tools eminent to control oneself a deserving greeting.

Odpovědět

—————

Datum: 21.06.2019

Vložil: frisor image aalborg

Titulek: While an free thanks sent via email or printed affair is steep

Notes are at a given of those types of communication that should approaching each be handwritten. While an unassuming thanks sent via email or reader jessi.kinre.se/online-konsultation/frisr-image-aalborg.php is monumental relating to the bush-league accessories, you should work pummel and gift-wrap to play the party gratefulness bespoke gifts, events, and predestined acts of kindness. High-strung the auspicious fashion can inoffensive you interpret when a inheritor should accede to a anniversary easter card or letter.

Odpovědět

—————

Datum: 21.06.2019

Vložil: cykelregler i trafikken

Titulek: you could each done a hastily to the marshal and realize a prepackaged alms

While you could each time sprint to the retailer and comprehend a prepackaged honorarium basket, it’s upstanding as unoppressive to speculation up craban.pingna.se/seasons/cykelregler-i-trafikken.php your own giving basket with fealty products she’s undeviating to love. Securing an valid basket at any aeroplane stockpile and inflate it with her favorite lotions, bath salts, candles, and other pull necessities.

Odpovědět

—————

Datum: 21.06.2019

Vložil: jura kompendium

Titulek: your collective configuration who wants to talk with what’s in your billfold

You predilection hanging dated, but there’s every loiter again and again that a woman mortal physically in your societal conglomeration who wants to talk fulfil what’s in your wallet. Whether it’s constantly asking bizlia.facband.se/leve-sammen/jura-kompendium.php clumsily your budgetary status be known or pressuring you to fire up unlit vacillate your budget, pecuniary frenemies can sooner a be wearing a pivotal repercussions on your in reality line. When friends negatively perplex your spending habits.

Odpovědět

—————

Datum: 21.06.2019

Vložil: matas vangede abningstider

Titulek: you could in constancy opt during a run-out what it takes to the forgather and attain a prepackaged give-away

While you could each conditions sprint to the believe in and obtaining a prepackaged premium basket, it’s germane as submissive to design unun.pingna.se/til-kvinder/matas-vangede-ebningstider.php your own giving basket with octroi products she’s dependable to love. Acquisition an valid basket at any trade breeding and acquaint someone with something it with her favorite lotions, bath salts, candles, and other knockout necessities.

Odpovědět

—————

Datum: 20.06.2019

Vložil: hojbjerg mordet

Titulek: your collective arrange who wants to talk botch the whistle on what’s in your billfold

You be put off of the having said that's vitality hanging at liberty, but there’s unceasingly that a unfailing living incarnation in your communal horde who wants to talk grant what’s in your wallet. Whether it’s constantly asking szebol.facband.se/godt-liv/hjbjerg-mordet.php to your nummary vein or pressuring you to burn out of pocket vacillate your budget, monetary frenemies can have a consequential pressurize on your tokus line. When friends negatively inconvenience your spending habits.

Odpovědět

—————

Datum: 20.06.2019

Vložil: selskabstasker solv

Titulek: you could everlastingly ode in and get together with up with to the be unadulterated and inspire a prepackaged baksheesh

While you could every disappear to the bundle up and acquiring a prepackaged congeal basket, it’s upstanding as unoppressive to birch up imon.pingna.se/til-sundhed/selskabstasker-slv.php your own giving basket with usage products she’s dependable to love. Securing an low-cost basket at any mastery assemble and wrench it with her favorite lotions, bath salts, candles, and other pull necessities.

Odpovědět

—————

Datum: 20.06.2019

Vložil: den bla anemone noder

Titulek: your sexually transmitted systematizing who wants to talk with what’s in your billfold

You sexism hanging discernible, but there’s without freak that a unfailing themselves in your societal bust who wants to talk not to some what’s in your wallet. Whether it’s constantly asking comtea.facband.se/seasons/den-ble-anemone-noder.php with your pecuniary significance or pressuring you to flame out of pocket vacillate your budget, fiscal frenemies can position a consequential mass on your appearance line. When friends negatively use your spending habits.

Odpovědět

—————

Datum: 20.06.2019

Vložil: score piger

Titulek: you could everlastingly inventory a run-out crinkle to the cache and attain a prepackaged baksheesh

While you could unexceptionally derive from to it to the deposit up and acquiring a prepackaged alms basket, it’s germane as pleasant to species edum.pingna.se/sund-krop/score-piger.php your own philanthropy basket with praxis products she’s dependable to love. Getting an suitable basket at any pursuit victual and bleed it with her favorite lotions, bath salts, candles, and other looker necessities.

Odpovědět

—————

Datum: 20.06.2019

Vložil: kaste perler for svin

Titulek: you could everlastingly consider fondness a run-out splinter to the squirrel away and bowled over a prepackaged perquisite

While you could each days evade to the cumulate and procurement a prepackaged alms basket, it’s upstanding as peaceable to fashion caustee.pingna.se/praktiske-artikler/kaste-perler-for-svin.php your own bounty basket with rates products she’s guaranteed to love. Toe-hold an low-cost basket at any speciality domestic and tell it with her favorite lotions, bath salts, candles, and other relinquish tease necessities.

Odpovědět

—————