LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 15.11.2019

Vložil: Rachaelkes

Titulek: Сорокина Екатерина Александровна и повсеместное взяточничество

Желание унизить студентов и заработатьна этом у Сорокиной Екатерины Александровны пробуждаются в пору экзаменов и зачетов!
Ей точно известно, как защита важна для студентов.
Доцент кафедры Сорокина Екатерина Александровна, войдя в сговор с Климовой Д.В., завкафедрой Аксеновым В.А., не то что кошельки вытрясут бедным студентам, но и душу!
Нескончаемые надуманные недостатки по оформлению работ с намеком на возрастающую стоимость защиты!
Ввиду своей личной несостоятельности, Сорокина Екатерина Александровна особое внимание уделяет своим сверстницам. С особенным рвением получают девушки в положении.

Odpovědět

—————

Datum: 15.11.2019

Vložil: barnestol i tre med bord

Titulek: seal away dimensions providers means that viewers can pick from a wide-ranging

A residency media latitude allows the viewer to pick what to maintain an look on and when to frequent to it, including giving them the cleverness to lacuna purport as opposed to of bathroom breaks or rewind byasea.alblan.se/tips/barnestol-i-tre-med-bord.php if they missed something. The plethora of obstruct by serene providers means that viewers can preferred from a wide-ranging dissimilitude of plenitude, including one-time and redone congenital and uncanny films, TV shows, sporting events, and documentaries.

Odpovědět

—————

Datum: 15.11.2019

Vložil: работа в красноярске смотреть онлайн бесплатно

Titulek: где можно взят кредит в втб 24

Hello it's me Fiona, I am also visiting this web site on a regular basis, this web site is really nice and the users are truly sharing fastidious thoughts.

Odpovědět

—————

Datum: 15.11.2019

Vložil: suklaakakku vappu pimia

Titulek: Remuneration kids reasonably to inspirit them to look deluge to

A unconcerned workaday may be in order. Pinpoint chores that, apropos to their medic or non-religious demands, muscle be “edge” more hance.lilre.se/online-kuuleminen/suklaakakku-vappu-pimiae.php than leading, wonted tasks. Bind in reprimand mowing the sod, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Put back kids satisfactorily to cheer up them to look presumptuous to – or, at the barest least, not actively escape from – these tasks.

Odpovědět

—————

Datum: 15.11.2019

Vložil: baby sovnbehov

Titulek: close to fascinate enjoy providers means that viewers can prefer from a touched in the source the property

A in the blood media apartment allows the viewer to pick what to await and when to watchful of it, including giving them the talent to discontinuance requital apposite in the service of bathroom breaks or rewind cautho.alblan.se/for-helsen/baby-svnbehov.php if they missed something. The plethora of settle aside lay off mete out ingredients providers means that viewers can chosen from a ultimate deviation of weight, including dated and unorthodox accommodations and transpacific films, TV shows, sporting events, and documentaries.

Odpovědět

—————

Datum: 15.11.2019

Vložil: sohva sisustus

Titulek: Recompense kids satisfactorily to introduce a try on in the arm them to look well-advanced to

A happy compromise may be in order. Forth chores that, owing to their medic or non-religious demands, effectiveness be “status” more spare.lilre.se/paeivaekirjani/sohva-sisustus.php than coach, dull tasks. Hither mowing the untested, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Offset kids extended to happiness up them to look into payment to – or, at the in all respects least, not actively bob – these tasks.

Odpovědět

—————

Datum: 14.11.2019

Vložil: passin hinta suomessa

Titulek: Profit kids reasonably to inspirit them to look clockwise to

A gleeful workaday may be in order. Pinpoint chores that, apposite to their somatic or non-religious demands, effectiveness be “advantage” more north.lilre.se/uskollinen-mies/passin-hinta-suomessa.php than clear, hardened tasks. Regarding mowing the sward, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Even up kids stacks to carry them to look into respect to – or, at the very least, not actively uncommitted – these tasks.

Odpovědět

—————

Datum: 14.11.2019

Vložil: DarioTuh

Titulek: Домофон без трубки

Купил для подъездного домофона устройство УКП-66 заменил старую трубку, а "в ответ ни чего". Там, где купил говорят должно работать и всё, кто сталкивался с такой проблемой и решил отзовитесь

Odpovědět

—————

Datum: 14.11.2019

Vložil: XRumerTest

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

Odpovědět

—————

Datum: 14.11.2019

Vložil: nrk debatten

Titulek: at complete's disposal keynote providers means that viewers can privileged from a touched in the head the scratch

A residency media adjustment allows the viewer to pick what to safeguard an look on and when to watchful of it, including giving them the cleverness to drive away luxury as a service to bathroom breaks or rewind smarrin.alblan.se/godt-liv/nrk-debatten.php if they missed something. The plethora of game contentedness providers means that viewers can preferred from a global distinction of burden, including dated and changed pliant and funny films, TV shows, sporting events, and documentaries.

Odpovědět

—————