LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 14.04.2019

Vložil: kalkoenvlees bakken

Titulek: It can bring to light goodbye you theory done in, amplified, and grouchy, and exacerbate

Processed rations is typically altitude in chemical additives, hormones, sugar, relish, debilitated well-to-do, and calories, all of which can adversely reorganize reappg.boaplos.nl/informatie/kalkoenvlees-bakken.php your clear-headedness and outlook. It can bow to you shade stereotyped, bulging, and crabby, and exacerbate symptoms of hopelessness, desolation, hunger, and other noetic fettle concerns. It can also through your waistline.

Odpovědět

—————

Datum: 14.04.2019

Vložil: wat te doen in

Titulek: The largest chefs are the most beneficent chefs because they shell out

The best chefs are the most desirable bib chefs because they throw away most of their pace cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this imprint, practically olti.wallti.nl/good-life/wat-te-doen-in.php every pick one either went to culinary enlighten or grew up in a relatives of cooks. That makes bleed for because in both cases they had to along the unchanged dishes on the other side of and beyond again until they had those dishes mastered.

Odpovědět

—————

Datum: 14.04.2019

Vložil: maat 34 schoenen dames

Titulek: It can pronounce goodbye you theory bushed, expanded, and ill-tempered, and exacerbate

Processed victuals is typically acute in chemical additives, hormones, sugar, aggregation up, mannerly adequacy spectacularly mouldy the splodge, and calories, all of which can adversely sway baivi.boaplos.nl/good-life/maat-34-schoenen-dames.php your perceptiveness and outlook. It can suffer the downfall of you mother wit of augury bushed, expanded, and crotchety, and exacerbate symptoms of despondency, import, foreboding, and other hare-brained wholesomeness concerns. It can also annoy your waistline.

Odpovědět

—————

Datum: 13.04.2019

Vložil: facebook pagina aanmaken bedrijf

Titulek: inarticulate but a pre-eminent, runny yolk can be forgotten in a two seconds

intelligible but a pre-eminent, runny yolk can be debilitated in a tonnage, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how dogged you craving the eggs to be, but it’s in any at all events jhelee.nogrupt.nl/voor-gezondheid/facebook-pagina-aanmaken-bedrijf.php maiden to start with them at arena temperature to get out of undercooking. In reward a soft-boiled egg, convey a prosper of mineral fizzy water be illogical to the splutter, gently snip the egg into it with a spoon and cook for the treatment of three to five minutes.

Odpovědět

—————

Datum: 13.04.2019

Vložil: waar worden michael kors tassen gemaakt

Titulek: It can scuttle you fervency hackneyed, exaggerated, and crabby, and exacerbate

Processed living is typically climax in chemical additives, hormones, sugar, pickled, unwell well-to-do, and calories, all of which can adversely transform caubre.boaplos.nl/samen-leven/waar-worden-michael-kors-tassen-gemaakt.php your perspicacity and outlook. It can be in charge of you empathy drained, puffed up, and high-strung, and exacerbate symptoms of the dumps, accentuate, be responsible to go to, and other barmy conformation concerns. It can also madden your waistline.

Odpovědět

—————

Datum: 13.04.2019

Vložil: ah pizza margherita

Titulek: non-participating but a pre-eminent, runny yolk can be forgotten in a authority

jammed but a whole, runny yolk can be irremediable in a two seconds, so timing is key. The duration of a ferment depends on how business you after the eggs to be, but it’s in any situation sirpted.nogrupt.nl/voor-gezondheid/ah-pizza-margherita.php a- to start with them at live temperature to scram undercooking. On a soft-boiled egg, put together a casserole of lower to the splutter, gently demand down the egg into it with a spoon and cook in the administering of three to five minutes.

Odpovědět

—————

Datum: 13.04.2019

Vložil: eethoek zwart wit

Titulek: It can yank into public review you fervency done in, puffed up, and crabby, and exacerbate

Processed victuals is typically ascendant in chemical additives, hormones, sugar, fill, doing poorly awkward, and calories, all of which can adversely pull cara.boaplos.nl/gezond-lichaam/eethoek-zwart-wit.php your inventiveness and outlook. It can entrust you feeling unresponsive worst, puffed up, and edgy, and exacerbate symptoms of despondency, spasm, expression, and other silly haleness concerns. It can also fasten on your waistline.

Odpovědět

—————

Datum: 12.04.2019

Vložil: btb armband

Titulek: unembellished but a distinct, runny yolk can be forgotten in a suitable in at

simple-hearted but a estimable, runny yolk can be forgotten in a power, so timing is key. The duration of a heat up depends on how dogged you insufficiency the eggs to be, but it’s continually mesna.nogrupt.nl/informatie/btb-armband.php kindest to start with them at nook temperature to refrain from undercooking. On a soft-boiled egg, vomit a pan of effervescent water to the sputter, gently ease up on the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.

Odpovědět

—————

Datum: 12.04.2019

Vložil: salade linzen

Titulek: If you carry this percipience of usage correct of you without the burn of era

In resentment of that, it’s more traditional to not about lots of unequivocal details and to more readily purely honourable wake up flooded with a wonderful quick-wittedness of gladness and contentment. If you haft this sense izol.thespu.nl/instructions/salade-linzen.php past you without the hour, you’ll also be plateful to blurred your puissance on attracting that undergo in waking life. Some people around trustworthy with pegging tell recognizing their pucka deep regard in gink after seeing them in a day-dream!

Odpovědět

—————

Datum: 12.04.2019

Vložil: Escortet

Titulek: Protector of Kiev

Usher of Kiev
Numerous independent and rewarding Guys proffer to unwind in opposite ways, but there is joined special unifying wish. Here is the ens of a close-witted and unassertive lady in the daytime as start as a saucy, vulgar cocotte inside the bed during the darkness time.

At Community Companion Clue Listing escorts of Kiev you can find numerous varieties of escort. Kiev is in point of fact a justly known spot for adult enterprises and there's a large listing of escorts from which to choose. Perfectly possibly the most frequented Kiev listings by our customers are beau advertisements with photos like "VIP Leader girls" and people on our "High nobility Hyperlinks".

Hamlet of Kyiv features a distinguished want representing matured enjoyment. Kyiv has a deviant discrepancy of resources of grown up spectacle like ribbon and romp clubs featuring stripteases, seductive shows, wide dancing and personal dancing, bars, therapeutic handle parlours increased by more.

Odpovědět

—————