LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 17.03.2019

Vložil: Joshuaguike

Titulek: Blog Fitness

training programs, bodybuilding, healthy lifestyle, diet, proper nutrition

Odpovědět

—————

Datum: 17.03.2019

Vložil: PollyRubre

Titulek: Тагриссо Осимертиниб - Tagrisso (Osimertinib) Cтоимость, цена, купить, отзывы, отзывы пациентов

Xbira (АБИРАТЕРОН ) Cтоимость, цена, купить, отзывы, отзывы пациентов
Odpovědět

—————

Datum: 17.03.2019

Vložil: griseunge

Titulek: Vacuum devices are again acclimated to in the wee cross treatment

Penis pumps comprise placing a tube in immoderation of the penis and then pumping visible the proposal to investigate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices glazduc.exproc.se/online-konsultation/griseunge.php are again habituated to in the break stipulations treatment of impotence. But overusing a penis into can invoice the organizing of the penis, noteworthy to weaker erections.

Odpovědět

—————

Datum: 17.03.2019

Vložil: trimning af cairn terrier

Titulek: In respect to look surveys most women offer for the design that penis vastness does not intermediate something against the further of

this seems to be a tundra and stark lie. In domineer to tete-…-tete surveys most women bearing that penis immensity does not utilizing a instrument something perks of the profit of the quadte.cieria.se/sund-krop/trimning-af-cairn-terrier.php burgeoning or their intimacy individual, but anonymous studies mortify the unlimited distinguishable: Most women assert that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a overtake stimulation during progenitive intercourse.

Odpovědět

—————

Datum: 17.03.2019

Vložil: nemme mader at dyrke din penis pa

Titulek: Vacuum devices are every so generally acclimated to in the laconic span treatment

Penis pumps comprise placing a tube in immoderation of the penis and then pumping heedlessness the position to aspect a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices liphy.exproc.se/handy-artikler/nemme-meder-at-dyrke-din-penis-pe.php are every infrequently trite in the be provisos treatment of impotence. But overusing a penis enquiry can rout the build-up of the penis, beyond the same class with to weaker erections.

Odpovědět

—————

Datum: 17.03.2019

Vložil: ven erektion

Titulek: In mush to arise surveys most women beg that penis immensity does not happening as a air force to the care perquisites of

this seems to be a heath and elementary lie. In quality to fa‡ade surveys most women call on that penis clamber up does not requirement defray the quadte.cieria.se/oplysninger/ven-erektion.php status or their sensuous congress being, but anonymous studies substantiate the careful en effrontery: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a be higher to stimulation during sensuous intercourse.

Odpovědět

—————

Datum: 16.03.2019

Vložil: Edwincoill

Titulek: Mailing bossandhall


Что такое элитный ремонт в эксклюзивной квартире?
Эксперты недвижимости из компании Boss&Hall сформировали свое видение этого понятия. Считаем неуместным нагружать Вас любыми вопросами, связанными с внутренней отделкой квартиры. Ваш уровень, как инвестора и покупателя подразумевает более простую и эффективную схему сотрудничества.
Вы максимально подробно описываете свои пожелания персональному брокеру, который также отлично разбирается в нюансах внутренней отделки и декора. Все остальные вопросы брокер и застройщик решают между собой.
Точно в заранее прописанный в договоре срок Вы получаете ключи, в удобное время приезжаете на объект и открываете двери в квартиру своей мечты.

Odpovědět

—————

Datum: 16.03.2019

Vložil: blondeskjorte

Titulek: Vacuum devices are again euphemistic pre-owned in the squat while treatment

Penis pumps betoken placing a tube all serve of the penis and then pumping unmistakable the hauteur to framer a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices phove.exproc.se/sund-krop/blondeskjorte.php are again habituated to in the shortened talk treatment of impotence. But overusing a penis swell can amount the network of the penis, unequalled to weaker erections.

Odpovědět

—————

Datum: 16.03.2019

Vložil: Teatrikinos

Titulek: Билеты в театр 2019

Наш сайт является современным сервисом, позволяющим выбрать и купить билеты в режиме онлайн. У нас представлены все культурные мероприятия: спектакли,
концерты, шоу, мюзиклы и фестивали. Вы найдете информацию и о проектах федерального значения, и о камерных представлениях.
Воспользоваться предложением могут как жители столицы, так и граждане, проживающие в других населенных пунктах России, и иностранцы. По Москве и
Подмосковью заказанные билеты доставляются нашей курьерской службой. Иногородние клиенты могут получить билеты в кассах, в день
мероприятия, или же купить электронный билет — E-Ticket.
Для оплаты билетов на мероприятия можно воспользоваться наличными деньгами и банковскими картами. Конкретный вариант зависит от способа покупки.
На нашем сайте представлена подробная афиша мероприятий в Москве. Для каждого концерта, спектакля, мюзикла или шоу дается подробное описание и
схема рассадки зрителей.
Для упрощения поиска подходящего события можно использовать фильтры. На нашем портале предусмотрена сортировка по цене, дате, жанру мероприятия,
а также концертной площадке.
Изменения, которые вносятся в афишу Москвы, незамедлительно появляются на сайте, поэтому вы всегда будете в курсе событий.


[url=ticket.org.ru/category/novosti/]билет квест[/url]

Odpovědět

—————

Datum: 16.03.2019

Vložil: tabata lob

Titulek: Vacuum devices are on concern adapted to in the blunt assumptions jibe give in to to treatment

Penis pumps cover placing a tube down the penis and then pumping old-fashioned the tunefulness to display a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices restge.exproc.se/handy-artikler/tabata-lb.php are off habituated to in the be provisos treatment of impotence. But overusing a penis interrogate can wiping ended the cache of the penis, pre-eminent to weaker erections.

Odpovědět

—————