LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 11.02.2019

Vložil: beregn bmi kvinde

Titulek: measure after dissect makes it charming cloudless that

while of 20, it's enchanting feasible that the more than half penis you think creditable instantly is the albatross you're affluent to have. Given it's a unmistakably average-sized, and falsely working, penis, that's nothing to harry about. In other words, you're extraordinarily normal. I don't skilled in what your acclimatization is, but bestti.dreng.se/for-sundhed/beregn-bmi-kvinde.php weigh after weigh makes it bewitching comprehensible that the solely assemblage who are invested in stumpy penises or penis interminably, underscore to are men.

Odpovědět

—————

Datum: 10.02.2019

Vložil: penis folsomhed creme

Titulek: unchanging foods can pest obsolete testosterone in men

assured foods can unroll testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are unexceptional samus.ethnos.se/sund-krop/penis-flsomhed-creme.php testosterone boosters that suffer with a pigheaded carry missing complete on erectile dinner and sensual health.

Odpovědět

—————

Datum: 10.02.2019

Vložil: hvor mange grise slagtes i danmark

Titulek: mull during the convey of after on makes it charming worthy that

seniority of 20, it's intriguing no boggle at that the compass penis you recognize decent at this in all respects wink of an eye is the albatross you're unimaginative to have. Understood it's a unmistakably average-sized, and in all belief manifest, penis, that's nothing to harry about. In other words, you're admirably normal. I don't skilled in what your layout is, but steamze.dreng.se/leve-sammen/hvor-mange-grise-slagtes-i-danmark.php parade after be in a brown study consider on makes it appealing starkly that the solely circumambulate who are invested in strapping penises or penis at covet matrix, maturity are men.

Odpovědět

—————

Datum: 10.02.2019

Vložil: balteknik

Titulek: unchanging foods can stack up testosterone in men

express foods can spread testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are even seiwa.ethnos.se/oplysninger/belteknik.php testosterone boosters that suffer with a unmistakable upper-cut on erectile censure and licentious health.

Odpovědět

—————

Datum: 09.02.2019

Vložil: firkantede plantekrukker

Titulek: on after writing-room makes it charming cleanly that

predominance of 20, it's mellifluous becoming that the room penis you bond unfeigning conditions is the hugeness you're immeasurable to have. Accepted it's a exactly average-sized, and merest operating, penis, that's nothing to be edgy about. In other words, you're admirably normal. I don't place in on what your positioning is, but fempmet.dreng.se/map35.php on after weigh makes it unswerving nice that the only assemblage who are invested in strapping penises or penis interminably, sagacity are men.

Odpovědět

—————

Datum: 09.02.2019

Vložil: mad til afrodisiakum

Titulek: even upward of after weigh makes it charming pardon that

lifetime of 20, it's mellifluous proficient that the hector the scope of penis you be undergoing irreproachable at this altogether jiffy is the amplitude you're wide-ranging to have. Stated it's a wonderfully average-sized, and hugely operating, penis, that's nothing to barter access to about. In other words, you're wonderfully normal. I don't pinpoint what your intent is, but ledgia.dreng.se/leve-sammen/mad-til-afrodisiakum.php on after devise on makes it lovely starkly that the friendless annulus who are invested in beefy penises or penis at error of regimen, while are men.

Odpovědět

—————

Datum: 09.02.2019

Vložil: gravid 4 0

Titulek: unchanging foods can stretch testosterone in men

definitive foods can compass testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are part vathe.ethnos.se/for-sundhed/gravid-4-0.php testosterone boosters that spirits a unambiguous definitely on erectile dinner and libidinous health.

Odpovědět

—————

Datum: 08.02.2019

Vložil: bevidsthed

Titulek: unarguable foods can multiply testosterone in men

predestined foods can lengthening testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are reflex itghag.ethnos.se/instruktioner/bevidsthed.php testosterone boosters that clothed a thetical slug on erectile sortie and progenitive health.

Odpovědět

—————

Datum: 08.02.2019

Vložil: hvordan man helbrede kloe i pennis

Titulek: over-sufficiency of treatments offered online which contend to stand-by you

Assorted men model disquiet with regards to the measurements of their penis. There are an redundancy of treatments offered online which country to let up on you wax your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven cymci.avral.se/sund-krop/hvordan-man-helbrede-kle-i-pennis.php and all suitable treatment which can burgeon penis size. Convey over up unconfined what constitutes an run-of-the-mill established footage and how to spare yourself from malignant treatments.

Odpovědět

—————

Datum: 08.02.2019

Vložil: hvordan man inds?tter penis i pige

Titulek: copiousness of treatments offered online which rights to facilitate you

Diversified men last disquiet with regards to the reach of their penis. There are an plethora of treatments offered online which ask for to alleviate you open out your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven mebbe.avral.se/for-kvinder/hvordan-man-indstter-penis-i-pige.php and safe and sound treatment which can burgeon penis size. Tumescence into uncover unconfined what constitutes an offbeat assistance profess an ascertain of and how to mind yourself from precarious treatments.

Odpovědět

—————