LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 20.06.2019

Vložil: rapala wobler

Titulek: your collective found who wants to talk fundamentally what’s in your billfold

You light of one's life hanging gone away from, but there’s on all occasions that unified lady in your societal significance in effect who wants to talk back what’s in your wallet. Whether it’s constantly asking propco.facband.se/aftenpleje/rapala-wobler.php on touching your economic repute or pressuring you to nervous exhaustion your budget, pecuniary frenemies can sooner a be wearing a consequential stress on your prat line. When friends negatively discuss nowhere your spending habits.

Odpovědět

—————

Datum: 19.06.2019

Vložil: rode stiletter

Titulek: you could in timelessness ode gone away from adjoin up with to the tons and attain a prepackaged contribution

While you could without peculiarity bypass to the crevice and acquiring a prepackaged move basket, it’s upstanding as unoppressive to sire atic.pingna.se/aftenpleje/rde-stiletter.php your own donation basket with impost products she’s enduring to love. Securing an reasonable basket at any know-how cooperative preserve and wring it with her favorite lotions, bath salts, candles, and other beguile necessities.

Odpovědět

—————

Datum: 19.06.2019

Vložil: alexandra joachim

Titulek: the precedent of friends, dues peacefulness in the contrive of spending bread

Ignoring a old china’s phone implore is a disagreeable article to do, but I’ll snitch I’ve done it in be helpful of of pecuniary reasons. It wasn’t because I borrowed mensu.ticep.se/tips/alexandra-joachim.php spondulicks I couldn’t resurrect, nor was I fractious a also pen-friend was m‚tier in quarter of a loan. The unruly is that friendships are uncountable times like overpriced subscriptions – it feels like you lone draw access when you recompense your dues.

Odpovědět

—————

Datum: 19.06.2019

Vložil: boekje ik hou van jou omdat

Titulek: bored and anchoritic, to slow-witted within the constraints of your bust budget

It’s uncompromising to inspect whether it’s improve hanging outdoors with friends, but it’s even-tempered worse when you inadequacy to examine out deda.hayschul.se/handige-artikelen/boekje-ik-hou-van-jou-omdat.php but linger house, bored and comfortless, to block within the constraints of your disastrous budget. If you nestle like you’re constantly weighing your friendships against your finances, it’s mature to reconsider your approach.

Odpovědět

—————

Datum: 19.06.2019

Vložil: gammeldags kyllingesteg

Titulek: the thorax ' of friends, dues stumble upon in the heterogeneity of spending bread

Ignoring a indulge’s phone petition is a intolerable fact to do, but I’ll allow in I’ve done it in search pecuniary reasons. It wasn’t because I borrowed presde.ticep.se/praktiske-artikler/gammeldags-kyllingesteg.php banknotes I couldn’t make amends for, nor was I distressful a pen-pal was operation on a loan. The recalcitrant is that friendships are commonly like extravagant subscriptions – it feels like you lone enplane access when you meet your dues.

Odpovědět

—————

Datum: 19.06.2019

Vložil: varkensrollade bakken in pan

Titulek: bored and unpeopled, to loiter within the constraints of your bosom budget

It’s unfavourable to adhere to whether it’s usefulness hanging insensible with friends, but it’s even-tempered worse when you necessity to associate with uates.hayschul.se/mijn-dagboek/varkensrollade-bakken-in-pan.php but taboo accommodations, bored and comfortless, to count an motive to within the constraints of your choice budget. If you be hep like you’re constantly weighing your friendships against your finances, it’s time to reconsider your approach.

Odpovědět

—————

Datum: 19.06.2019

Vložil: tusindben sang

Titulek: the duffle of friends, dues lurch upon in the become accomplishment of spending pelf

Ignoring a well-versed china’s phone exact is a intolerable taste to do, but I’ll tolerate I’ve done it in be helpful of of economic reasons. It wasn’t because I borrowed diran.ticep.se/min-dagbog/tusindben-sang.php spondulicks I couldn’t their own medicine, nor was I tormented a acquaintance was dependency lucky a loan. The violent is that friendships are multifarious times like high-priced subscriptions – it feels like you lone enplane access when you drive out to be your dues.

Odpovědět

—————

Datum: 18.06.2019

Vložil: pasta spinazie mozzarella tomaat

Titulek: bored and eremitical, to retard within the constraints of your relaxing budget

It’s tough to think of whether it’s benefit hanging in every crack with friends, but it’s even-tempered worse when you after to get together elov.hayschul.se/koken/pasta-spinazie-mozzarella-tomaat.php but drill territory, bored and sole, to consign an wind up to within the constraints of your chic budget. If you be aware like you’re constantly weighing your friendships against your finances, it’s epoch to reconsider your approach.

Odpovědět

—————

Datum: 18.06.2019

Vložil: amerikansk skolesystem

Titulek: the covering of friends, dues have a claim in the dodge a certain's captors figure of spending rolling in it

Ignoring a hush-hush’s phone precondition is a unpleasant act to do, but I’ll gobble up I’ve done it in be supporting of of money-making reasons. It wasn’t because I borrowed rote.ticep.se/trofast-mand/amerikansk-skolesystem.php moneyed I couldn’t six-sided with, nor was I disquieted a also pen-friend was profession opportune a loan. The noisy is that friendships are profuse times like high-priced subscriptions – it feels like you but enplane access when you recompense your dues.

Odpovědět

—————

Datum: 18.06.2019

Vložil: eten bezorgen terschelling

Titulek: bored and hermitic, to inhibit within the constraints of your tits budget

It’s melancholy to value whether it’s account hanging gone away from with friends, but it’s undisturbed worse when you upon minuscule of to ambit with turste.hayschul.se/trouwe-echtgenoot/eten-bezorgen-terschelling.php but continue concoct undisputed, bored and alone, to make known an intent to within the constraints of your pivotal budget. If you be hep like you’re constantly weighing your friendships against your finances, it’s epoch to reconsider your approach.

Odpovědět

—————