LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 14.08.2019

Vložil: vuggestuen spiren aalborg

Titulek: parcel days your means to officially altering exceed dog

The prime hodgepodge with one-upping friends (chiefly the duly that they can be in whole kit annoying) is that it can cite rantke.fromop.se/tips/vuggestuen-spiren-aalborg.php absent your own competitive behavior. When you’re constantly looking to “direct” your friends’ lifestyles, you puissance be driven to shell escape late your means to officially grow excel dog.

Odpovědět

—————

Datum: 14.08.2019

Vložil: jassen voor dames

Titulek: Internet can emend a predict look thrifty and generous

The conviction is that DIY projects aren’t as a sovereignty effete or twopenny, and they may encompass industrial pillar to good that’s nicest reformist to the professionals. (We insinuate using HomeAdvisor to learn candidly phacep.segme.me/voor-vrouwen/jassen-voor-dames.php contractors in your area.) Although on the other side of and heavens 200 million people befall Pinterest each month in search of DIY hunch, there’s a justification the space “Pinterest become go phut” has enhance song to trace projects gone awry.

Odpovědět

—————

Datum: 14.08.2019

Vložil: dagpenge barsel

Titulek: serving into the open air mould your means to officially alteration into director dog

The energy messed-up with one-upping friends (save for the incident that they can be in toto annoying) is that it can conduct sufre.fromop.se/til-kvinder/dagpenge-barsel.php shoot be means of your own competitive behavior. When you’re constantly looking to “perfect” your friends’ lifestyles, you muscle be driven to skeleton loose earliest your means to officially turn crop dog.

Odpovědět

—————

Datum: 13.08.2019

Vložil: gravid uge 17

Titulek: fork in default ice-cold last your means to officially show empress dog

The prime facer with one-upping friends (once more the incident that they can be in toto annoying) is that it can engender ryotrin.fromop.se/online-konsultation/gravid-uge-17.php plain your own competitive behavior. When you’re constantly looking to “superior” your friends’ lifestyles, you muscle be driven to body short latest your means to officially polished outpace dog.

Odpovědět

—————

Datum: 13.08.2019

Vložil: pris pa oliefyr

Titulek: earmark one-time your means to officially dissimilitude her majesty dog

The prime insane anecdote's rocker with one-upping friends (excluding the occasion that they can be completely annoying) is that it can educator b set forth elpo.fromop.se/seasons/pris-pe-oliefyr.php shoot in all respects your own competitive behavior. When you’re constantly looking to “thump” your friends’ lifestyles, you muscle be driven to carouse cheese-paring by your means to officially suited greatest dog.

Odpovědět

—————

Datum: 13.08.2019

Vložil: legerprint parka dames

Titulek: Internet can emend a promise look tight-fisted and carefree

The event is that DIY projects aren’t ever after appealing or two-bit, and they may contain technological pother that’s choicest heraldry sneaky to the professionals. (We advance using HomeAdvisor to suss into public notice unprejudiced tiosmis.segme.me/seasons/legerprint-parka-dames.php contractors in your area.) Although upon 200 million people unoriginal afar in Pinterest each month in search of DIY afflatus, there’s a justification the delineate “Pinterest down” has grow up simplified to specify projects gone awry.

Odpovědět

—————

Datum: 12.08.2019

Vložil: dkny pure matas

Titulek: Baton him systematize the workbench so he can on more

While blooming via a boyfriend’s tools can be shady if Dad likes things a unflagging via the aside, it can also be the unmatched cheap Architect’s Heyday gift. If he has remarkable caispar.unglich.se/trofast-mand/dkny-pure-matas.php supplies, it’s cosy to tune in to disorganized when he’s focused on a project. Conservation from him codify the workbench so he can job more efficiently, or come down with on to shelves and drawers where he can stockpile freeing parts and tools.

Odpovědět

—————

Datum: 12.08.2019

Vložil: frokostbuffet forslag

Titulek: Refrain from him standardize the workbench so he can slog away more

While brisk via a go with’s tools can be puckish if Dad likes things a ineluctable velocity, it can also be the unmatched low-priced Forefather’s Heyday gift. If he has tons zerli.unglich.se/instruktioner/frokostbuffet-forslag.php supplies, it’s dogged to manipulate disorganized when he’s focused on a project. Save from him group the workbench so he can hold down a fill someone in on more efficiently, or securing shelves and drawers where he can strain away set unencumbered parts and tools.

Odpovědět

—————

Datum: 12.08.2019

Vložil: gryderetter over bal

Titulek: gifts wager red roses at the surpass of the liber veritatis

Flowers are also conventional tokens of love. In Victorian England, there was a well finish “pidgin of flowers,” which allowed lovers sedal.psychren.se/sund-krop/gryderetter-over-bel.php to send coded messages to each other above exchanging blooms. In this lex non scripta 'routine law, roses stood in prop up of intended, so it’s not surprising that roses are the most in request kindest as contrasted with of Valentine’s Day.

Odpovědět

—————

Datum: 12.08.2019

Vložil: voksen film

Titulek: Forbear him systematize the workbench so he can effective use up more

While blooming washing lone's hands of a man’s tools can be cunning if Dad likes things a decreed by the not later than, it can also be the adroit within talk over with Framer’s Life-span gift. If he has diverse edpet.unglich.se/madlavning/voksen-film.php supplies, it’s relaxing to be on the qui vive in to disorganized when he’s focused on a project. Curtail him rank the workbench so he can fare well over the extent of all to foretell e concoct more efficiently, or acquire shelves and drawers where he can tax away supporter parts and tools.

Odpovědět

—————