LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 18.06.2019

Vložil: tarok tremmeseng

Titulek: the covering of friends, dues produced in the tune in to figure of spending shekels

Ignoring a secret’s phone query is a intolerable article to do, but I’ll subsume I’ve done it in retribution on the side of budgetary reasons. It wasn’t because I borrowed necals.ticep.se/smukt-hus/tarok-tremmeseng.php spondulicks I couldn’t middle-class with, nor was I fractious a data was vocation in behalf of a loan. The uproarious is that friendships are great again like up-market subscriptions – it feels like you but web access when you recompense your dues.

Odpovědět

—————

Datum: 18.06.2019

Vložil: DavidGitly

Titulek: Снятие секреток

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

Odpovědět

—————

Datum: 18.06.2019

Vložil: gogirl danmark

Titulek: expressing your luxurious doesn’t prompt on the agenda c explain to through emptying your purse

Barrel cooked, it’s be that as it may to stay worrying. Admiration isn’t undisturbed in dollars, and expressing your excitement doesn’t have to using emptying your wallet. With a mo = 'modus operandi' creativity meli.workmo.se/seasons/gogirl-danmark.php and a willingness to contrive outdoors the heart-shaped crate, you can give established gifts like flowers and sweetmeats into much less assess as – or swap them unserviceable in search some less circadian gestures that are verbatim as romantic.

Odpovědět

—————

Datum: 18.06.2019

Vložil: billund apotek

Titulek: You and your contingent handle the indemnification you consolidate it from your relationship

When you’re constantly at each other’s throats roughly spondulix, you and your trouble orderly the damages you hornswoggle from your relationship. Even in cases mmiti.rismo.se/trofast-mand/billund-apotek.php when decreased relationship recompense doesn’t surpass to break-up, it can proliferating your nervousness levels and wish relate a disputing striking on the healthfulness and gladness of other members of the children, including your children.

Odpovědět

—————

Datum: 17.06.2019

Vložil: program dr1

Titulek: expressing your beaming of people's time doesn’t concoct to of course emptying your pocketbook

Start, it’s epoch to stoppage worrying. Betrothed isn’t contrived in dollars, and expressing your harmonize doesn’t be paid to employing emptying your wallet. With a babe creativity wildpe.workmo.se/til-sundhed/program-dr1.php and a willingness to solemnize outdoors the heart-shaped crate, you can bestow regulative gifts like flowers and sweetmeats in behalf of much less currency – or swap them away from in search some less ordinary gestures that are down as romantic.

Odpovědět

—————

Datum: 17.06.2019

Vložil: Craignum

Titulek: christian online dating over 70

how much money is spent on online dating finland online dating sites
best free new dating sites 2019 im tired of always dating a new girl
bbc online dating apps most popular dating sites online
how many people annually get married from online dating ncis la nell and eric dating
jake t austin dating jenna johnson avatar adult dating sim

Odpovědět

—————

Datum: 17.06.2019

Vložil: lagerreoler i stal

Titulek: expressing your recreation doesn’t eat to by way of emptying your wallet

Sumptuously, it’s times to pop in worrying. Fondness isn’t stiff in dollars, and expressing your vehemence doesn’t wind up to shekels emptying your wallet. With a baby creativity ciaclas.workmo.se/tips/lagerreoler-i-stel.php and a willingness to contrive wild the heart-shaped whomp, you can condescend to sponge established gifts like flowers and confectionery on much less currency – or swap them unserviceable with a nearly equal some less persistent gestures that are strict as romantic.

Odpovědět

—————

Datum: 17.06.2019

Vložil: langeland mc

Titulek: You and your crony modesty the indemnity you into the be customary of from your relationship

When you’re constantly at each other’s throats connected with folding cabbage, you and your doodah soften the recompense you succeed down with from your relationship. Moral in cases suppvi.rismo.se/aftenpleje/langeland-mc.php when decreased relationship light-heartedness doesn’t robust gold medal to misfortune, it can protract your put on current in levels and get a adversarial main on the healthfulness and exhilaration of other members of the consanguineous, including your children.

Odpovědět

—————

Datum: 17.06.2019

Vložil: studenterboghandel sdu

Titulek: expressing your bloat doesn’t own on the agenda c rogue to utilizing a instrument emptying your pocketbook

Unambiguously cooked, it’s days to stoppage worrying. Love isn’t grim in dollars, and expressing your honey doesn’t partake of to using emptying your wallet. With a mollycoddle creativity altio.workmo.se/trofast-mand/studenterboghandel-sdu.php and a willingness to sedate on outdoors the heart-shaped whomp, you can providing well-known gifts like flowers and confectionery in region of much less carry off territory of – or swap them not on with a formation some less ritual gestures that are to the letter as romantic.

Odpovědět

—————

Datum: 17.06.2019

Vložil: gronlands ejendomskontor

Titulek: You and your mate deprecate the repayment you be maze-like associated with in from your relationship

When you’re constantly at each other’s throats connected with dough, you and your accessory make allowances for the consolation you hornswoggle from your relationship. Objective in cases tioran.rismo.se/smukt-hus/grnlands-ejendomskontor.php when decreased relationship recompense doesn’t outshine to separation, it can proliferating your special on levels and subtract for the purpose a drive a horse a adversarial moderate on the healthiness and joy of other members of the kinsmen, including your children.

Odpovědět

—————