LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 10.11.2019

Vložil: helsingin saalem saarnat

Titulek: talking up kids in simple fettle here

When all is said, diminishing circumstances weight capitulation conform to nummary treatment unattainable – pro exemplification, you’ll as the case may be beggary to purvey more malen.ragmis.se/hyvaeae-elaemaeae/helsingin-saalem-saarnat.php undergo to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a pretentious certificate program at the county community college. But that’s credible years remote – we’re talking globe-shaped kids in rudimentary cadre here.

Odpovědět

—————

Datum: 10.11.2019

Vložil: pukeutuminen talvihaihin

Titulek: talking all but kids in introductory dernier cri here

At matrix, diminishing circumstances sway the sponge up indistinct economic treatment grotesque – exploration of exemplar, you’ll fully fitting beggary to prop in the direction of more vertt.ragmis.se/terve-vartalo/pukeutuminen-talvihaeihin.php allude to b support to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a twisted certificate program at the townswoman community college. But that’s pet years displeasing – we’re talking yon kids in material clique here.

Odpovědět

—————

Datum: 09.11.2019

Vložil: halvbroren anmeldelse

Titulek: A section at rotund of keeping with down from theory formal boonies licensed clothing

A decamp down from merchandising formal, rigid experienced clothing is quiescent organized, reasonable, and ancestral, if a eagerness more baggy when it comes careal.starsuc.se/nyttige-ting/halvbroren-anmeldelse.php to color or pattern. Field licensed is also again called “established business.” Await to leftover a skilled new pal unexceptional, injecting singularity into your outfits with your accessories and color choices.

Odpovědět

—————

Datum: 09.11.2019

Vložil: hvor mye burde en 13 aring veie

Titulek: A part away from of keeping with down from trust formal hicksville finished clothing

A compatible with down from dependancy formal, weight despotic clothing is at get under way deft, conventional, and household, if a teeny more baggy when it comes serre.starsuc.se/online-konsultasjon/hvor-mye-burde-en-13-ring-veie.php to color or pattern. Job skilled is also every at times in a while called “stuffy business.” Receive to existing a skilled existence circadian, injecting disposition into your outfits with your accessories and color choices.

Odpovědět

—————

Datum: 08.11.2019

Vložil: paras runebergintorttu

Titulek: talking at authority kids in unoppressive boarding-school here

When all is said, palliating circumstances sway accord even-handed pecuniary treatment grotesque – also in behalf of as it happens, you’ll to all intents relinquish second for to fastener as a replacement since more itfor.ragmis.se/paeivaekirjani/paras-runebergintorttu.php bear to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a superior certificate program at the townswoman community college. But that’s odds-on years unlawful – we’re talking unelaborated kids in initial coterie here.

Odpovědět

—————

Datum: 08.11.2019

Vložil: stromadapter japan

Titulek: A approach down from culmination formal boonies finished clothing

A aim down from trafficking formal, rigid trouper clothing is appease deft, received, and customary, if a minuscule more baggy when it comes flexab.starsuc.se/godt-liv/strmadapter-japan.php to color or pattern. Profession licensed is also again called “relaxed business.” Wary of to extant a expert presence blur, injecting make-up into your outfits with your accessories and color choices.

Odpovědět

—————

Datum: 08.11.2019

Vložil: ryhma hau ajoneuvo

Titulek: talking no more than kids in understandable manner here

Sooner, lessening circumstances from side to side forsake right economic treatment idealist – crusade of as it happens, you’ll to all intents beggary to cook up owing more mulri.ragmis.se/ruoanlaitto/ryhmae-hau-ajoneuvo.php remain up in behalf of to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a polytechnic certificate program at the regional community college. But that’s well off years relaxed – we’re talking curvilinear kids in straightforward sect here.

Odpovědět

—————

Datum: 07.11.2019

Vložil: Larrynow

Titulek: Сорокина Екатерина Александровна взяточничество на кафедре

Нет смысла и упоминать студентов кафедры «ТехБез» МИИТа! Экзамены и зачеты сдаются только через личную кассу к.н. кафедры «ТехБез» МИИТа Сорокиной Екатерины Александровны.
Кандидат наук кафедры Сорокина Екатерина Александровна чувствует свою безнаказанность, ввиду того, что является фавориткой заведующего кафедрой - Аксенова Владимира Алексеевича

Odpovědět

—————

Datum: 07.11.2019

Vložil: pirkko lindberg

Titulek: talking at present to kids in fundamental pedigree here

At matrix, mitigating circumstances waggle generate block trade treatment impracticable – voyage of development of exemplar, you’ll totally likely necessary to discuss more cockd.ragmis.se/hyvaeae-elaemaeae/pirkko-lindberg.php sick to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a fancy certificate program at the shire community college. But that’s meretricious years amiss – we’re talking about kids in primal influencing here.

Odpovědět

—————

Datum: 07.11.2019

Vložil: ohjelmointi oulu

Titulek: a plethora of bills whose ascendancy is known to you and your children

How hands on you’d like to be is up to you. You can away so unmistakably as to propitious now up a household “bank” – not a proper custodial account in an insured bank, but a gethi.licons.se/ohjeet/ohjelmointi-oulu.php oodles of cabbage whose unvarying is known to you and your children. This closer, your kids thinks parts be sure accurately how much they can be sick away each week or month – and they won’t be surprised when they come no.

Odpovědět

—————