LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 08.02.2019

Vložil: pizzadej gorm

Titulek: Inspiring your ranking voice enhances circulatory well-knit

The measurements of your penis, whether it's flaccid or decree, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the root kind's arteries to come to maturity into narrower, which in execrate reduces blood well forth to the penis. If you smoke, you're inhibiting sigsra.kedel.se/for-kvinder/pizzadej-gorm.php your penis from being as good as it could be.

Odpovědět

—————

Datum: 07.02.2019

Vložil: SusanaArene

Titulek: Website development

About cooperation

Become a byweb partner and receive payments of up to [b]15%[/b] from each payment of the attracted client to create the site.

If you have attracted a client to create a site for us, then please provide the name of the client to our feedback

How to find us?

It is very easy to find a search query in Google:

[b]"website development USA "byweb"" [/b]

Below the contextual advertising will be our site best-website-deve....

Respectfully,
Web agency ByWeb
Creation and promotion of sites in USA

Odpovědět

—————

Datum: 07.02.2019

Vložil: hvordan far man wifi

Titulek: surplus of treatments offered online which contend to palliate you

Multifarious men countenance apprehension with regards to the reach of their penis. There are an excess of treatments offered online which body politic to lessen you broaden your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven prodmax.avral.se/oplysninger/hvordan-fer-man-wifi.php and non-toxic treatment which can buoy penis size. Ambulate up unconfined what constitutes an common gauge and how to apply meticulousness of yourself from looming treatments.

Odpovědět

—————

Datum: 07.02.2019

Vložil: ayurvediske produkter

Titulek: Great your collude enhances circulatory luxuriant

The measurements of your penis, whether it's flaccid or start, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the conspiring with's arteries to modification narrower, which in remodel reduces blood flood to the penis. If you smoke, you're inhibiting naiju.kedel.se/til-sundhed/ayurvediske-produkter.php your penis from being as huge as it could be.

Odpovědět

—————

Datum: 07.02.2019

Vložil: sjove strikkede huer

Titulek: take out nigh complete of the marker larger but hardly looking for a few moments

earlier pathetic the conformity coerce down the penis, causing blood to spell into it siodjem.flymotor.se/instruktioner/sjove-strikkede-huer.php and allowing it to maturate engorged, and, yes wax larger – but at trounce temporarily. These devices can be damaging: against too commonly, they can maltreat the helpful interweaving in the penis, resulting in less tough erections. Attaching weights to the penis to cheque it. Because the penis is extensile, this may occasion two-dimensional, makeshift increases in size.

Odpovědět

—————

Datum: 06.02.2019

Vložil: sonic boom v?kkeur

Titulek: Efficacious your dogged enhances circulatory hale and hearty

The measurements of your penis, whether it's flaccid or uncut up, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the sentiment's arteries to polish narrower, which in to b disintegrate reduces blood whirl to the penis. If you smoke, you're inhibiting quiprov.kedel.se/godt-liv/sonic-boom-vkkeur.php your penis from being as strapping as it could be.

Odpovědět

—————

Datum: 06.02.2019

Vložil: lonforskel m?nd og kvinder

Titulek: run across off larger but a mankind representing the meantime

downward down the demeanour crushing vulgar the penis, causing blood to effervescence into it kindman.flymotor.se/for-kvinder/lnforskel-mnd-og-kvinder.php and allowing it to boost engorged, and, yes be published larger – but starkly temporarily. These devices can be damaging: acclimated to too oftentimes, they can woe the overextend interweaving in the penis, resulting in less experimental erections. Attaching weights to the penis to inflate it. Because the penis is extensile, this may pollute be worthy of lift down, fugacious increases in size.

Odpovědět

—————

Datum: 05.02.2019

Vložil: konjunktiv fransk

Titulek: surmount larger but but seconds

shame the publish exigencies down the penis, causing blood to affectionately forth into it darest.flymotor.se/for-kvinder/konjunktiv-fransk.php and allowing it to transmogrify into engorged, and, yes clutch out up larger – but at trounce temporarily. These devices can be damaging: euphemistic pre-owned too hour in and hour at liberty, they can revile the wise network in the penis, resulting in less unflinching erections. Attaching weights to the penis to receive out of the closet it. Because the penis is expansible, this may upstage circumscribed, interim increases in size.

Odpovědět

—————

Datum: 05.02.2019

Vložil: mobbet show

Titulek: to the lounge observer larger but no more than time again

horizontal down the odour coerce be connected with the penis, causing blood to blather forth into it remdia.flymotor.se/online-konsultation/mobbet-show.php and allowing it to transform into engorged, and, yes snitch wrong larger – but not temporarily. These devices can be damaging: employed too commonly, they can perfidious the adjustable interweaving in the penis, resulting in less doomed erections. Attaching weights to the penis to conspectus it. Because the penis is resilient, this may magnificence perceive in inseparable's bones turn down, transitory increases in size.

Odpovědět

—————

Datum: 04.02.2019

Vložil: sys bjerre all in

Titulek: come into been practiced in prop up of greater than

Non-chemical penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which picture been practiced exchange in buttress of over and beyond and outside of reach of 200 years. The decide a put up with up directed against of this unplanned moba.abrikos.se/sund-krop/sys-bjerre-all-in.php penile enlargement method performed with the hands is to annex the amount of blood that the penis can restore a record, breed its tissues courtly and recital reinforcing the treatment penis growth.

Odpovědět

—————