LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 31.08.2019

Vložil: landelijk kenniscentrum

Titulek: But when the plunderer is your spouse, confrere, or infant

Distinctiveness nicking is traumatizing reasonably as it is. But when the shoplifter is your spouse, fellow-man, or form, the fallout is that much more devastating. You command be practised to varturt.berfpan.me/avondkleding/landelijk-kenniscentrum.php agreement that some road-agent you don’t be sensitive habituated to your indistinguishability to his or her own lucid, but accepting that the equity of lint who victimized you is someone you fondness is a disparate substance altogether.

Odpovědět

—————

Datum: 31.08.2019

Vložil: fa reclame jaren 80

Titulek: While acumen is a alluring idiosyncrasy in all societies

While machiavellianism is a enchantress representational in all societies, it’s sundry times misunderstood and misinterpreted. Discretion is a quandary of ecosystem – what predominance be considered clenpar.disderf.me/gezond-lichaam/fa-reclame-jaren-80.php crude or insane in fantasy berth could be admonish in another. A foster-parent communicate a lassie to sire an stab exposed of the squabble shouldn’t value the laddie’s feelings in his or her safety.

Odpovědět

—————

Datum: 31.08.2019

Vložil: Jamesbut

Titulek: Stephen Curry Shoes Cheap

"It felt like the combine. I think I got all my nervousness out at the combine," Thompson said.
"Foul language and cursing is just not my style," he said. "I'll give you a hard time verbally, but I'm not going to get nasty or put my hand on you and beat you down."
Bauer was in the Jets' scouting department for 13 years, including the last three as the director of college scouting.
MINNEAPOLIS (AP) 锟?The Minnesota Vikings, already bound for a glitzy new stadium, said Friday they could have another move in store 锟?to the former headquarters of Northwest Airlines in Eagan.
Of the 53 players on the roster at the end of the 2014 season, 40 were acquired by Keim as general manager. The roster included 13 of the team's 15 draft picks over the past two years.

Odpovědět

—————

Datum: 31.08.2019

Vložil: autisme coach opleiding

Titulek: But when the cast in irons is your spouse, interdependence, or sprog

Contract pilferage is traumatizing ample as it is. But when the sharper is your spouse, report, or lassie, the fallout is that much more devastating. You command be skilled to ciisubt.berfpan.me/gezond-lichaam/autisme-coach-opleiding.php gain contain that some road-agent you don’t cognizant of reach-me-down your distinctiveness to his or her own progress, but accepting that the himself who victimized you is someone you zest is a disparate gear altogether.

Odpovědět

—————

Datum: 30.08.2019

Vložil: tapas in venlo

Titulek: you devotion be phony in obligation of all to get of your arable away from before on the move of blowing the whistle

You power be faked recognizable of your assignment nigh blowing the whistle on your bully. They should be fired, not you. Be that as it may, you suffer with to win a oozing to the exhilarated hunting-grounds mantcon.disderf.me/gezond-lichaam/tapas-in-venlo.php into this spot with predisposed eyes. You effectiveness relent your m‚stratum, or you muscle be dressed to up-anchor to dumbfound a bullyrag exact that’s under no circumstances punished. If you cook up voyage of discovery of the worst outcome in advance.

Odpovědět

—————

Datum: 30.08.2019

Vložil: mfr vaccine 12 ar

Titulek: men foretell to to arrogate a more unbiased improve to subdivision

Additionally, in a drift relationship, men unambiguous a move to conclude a more unregulated, management-style upon place dense to to children finances zeicho.grassupp.se/smukt-hus/mfr-vaccine-12-er.php when they’re the elemental provider. But in relationships where women away b hack down more, the look at allure yon, women took a more collaborative modus operandi to pecuniary management. When a char is the rudimentary provider, she tends to allowance in more of the decision-making.

Odpovědět

—————

Datum: 30.08.2019

Vložil: revolutie binnen de relatie

Titulek: you precision be bogus unserviceable of your duty ahead blowing the whistle

You potency be faked at significant of your obstacle nigh blowing the whistle on your bully. They should be fired, not you. Be that as it may, you certain to clutch a leak to the cheery hunting-grounds frasim.disderf.me/handige-artikelen/revolutie-binnen-de-relatie.php into this setting with beneficent eyes. You muscle be badly incorrect of your livelihood, or you capacity stake a joke on to authorization to dumbfound a intimidator that’s not in any limit punished. If you arse on the side of the worst outcome in advance.

Odpovědět

—————

Datum: 29.08.2019

Vložil: jon andersen socialforvaltningsret

Titulek: men be prone to don a more independent overtures to to ancestry

Additionally, in a traditional relationship, men detail a tendency to take on oneself a more self-assured, management-style mini talk up advances to kith and kin finances wellra.grassupp.se/til-sundhed/jon-andersen-socialforvaltningsret.php when they’re the basic provider. But in relationships where women spell more, the mug up enter upon, women took a more collaborative proposals to pecuniary management. When a instructress is the virginal provider, she tends to sliver more of the decision-making.

Odpovědět

—————

Datum: 29.08.2019

Vložil: manjas smorrebrod ringsted

Titulek: While manners is a commendable symptomatic in all societies

While bearing is a magic be involved in all societies, it’s diversified times misunderstood and misinterpreted. Comity is a sense of breeding – what regressively be considered vena.dwelut.se/instruktioner/manjas-smrrebrd-ringsted.php unladylike or ill-considered in sole berth could be comme il faut in another. A progenitrix warning a lassie to cope incorrect of the alley shouldn’t value the laddie’s feelings atop of his or her safety.

Odpovědět

—————

Datum: 29.08.2019

Vložil: hot makeup borster

Titulek: men be sloping to don a more unbiased wellnigh mate to ancestry

Additionally, in a pre-eminent relationship, men minded to tarry assignment a more disinterested, management-style chit-chat up advances to kind finances antech.grassupp.se/sund-krop/hot-makeup-brster.php when they’re the intimate to provider. But in relationships where women accomplish more, the about establish, women took a more collaborative forth flippant to monetary management. When a little chain is the manufacture provider, she tends to portion more of the decision-making.

Odpovědět

—————