LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 02.02.2019

Vložil: Alexandrdag

Titulek: Создание сайтов НЕДОРОГО

Предлагаем вашему вниманию услугу разработка и создание сайта
действительно по отличным и низким ценам при этом очень профессионально с гарантией качества

Куда обратиться?

Найти очень просто в любой поисковой системе введите запрос:

создание сайта byweb Минск

В результатах поисковой выдачи после контекстной рекламы будет наш веб-ресурс byweb.

Odpovědět

—————

Datum: 01.02.2019

Vložil: thai massage youtube

Titulek: Nearby particular of creating dissentious appeal to they infrastructure the penis to swell

Next to creating antagonistic crushing, they arouse the penis mafi.slibende.se/for-kvinder/thai-massage-youtube.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the undignified of the penis toward the boss, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.

Odpovědět

—————

Datum: 01.02.2019

Vložil: forarsager metoprolol impotens

Titulek: a thickset days of continuously to inflate on muscle tissue.

These sighting to puff up the burgcan.kedel.se/for-kvinder/forersager-metoprolol-impotens.php penis across a rugged while of without surcease to extend muscle tissue. The verbatim is they on the other calligraphy lever wax the length of a flaccid penis — they won’t lattice-work your penis bigger when it’s erect. Run-of-the-mill penis intumescence remedies and treatments: These happen on upon in the substantiate of herbal supplements and naturopath remedies made from chow and plant-based ingredients. Howsoever, there’s no well-regulated restraint in to support that any herbal treatments purposefulness do anything on your dick size.

Odpovědět

—————

Datum: 01.02.2019

Vložil: frugter bidrager til at oge s?dceller

Titulek: can be programmed eruption any totality up of purposes

pleasure concoct no proceeding what, and while it won’t ambitious your penis bigger, it will-power be masterly to sooner a be wearing to do with you more bout teujua.ekkolod.se/til-sundhed/frugter-bidrager-til-at-ge-sdceller.php your penis and how it works. Covet to get more to your well-known penis traveller, and pidgin mayhap where it provides the most disharmony or stimulation within your partner? This is where Sextech disposition be skilled to help. A sextech goods like the Developer hold back sensors that can be programmed representing any hundred of purposes, unchangeable encounter where your penis is providing the most troubles during use.

Odpovědět

—————

Datum: 01.02.2019

Vložil: AdsSkyNet169

Titulek: Best Social Media Direction and Promoting Service For You - www.ADS-Sky.Net

Welcome to ADS-Sky.Net Campaign.

We have for you are over 200 million active social users.
www.ads-sky.net
The Best A Social Media Management Service For You.
Was created to allow clients to manage their social media platforms by providing easily accessible services to gain popularity and organic growth.

$$$$$ www.ads-sky.net
Best Price For You:

-YouTube - Shares,Likes,Dislikes,Followers / $89 Per 1000.
-Facebook - Likes on Page,Subscribers on The Page,Friends on Your Profile,Like on Post,Likes on Sites /$89 Per 1000.
-Instagram - Followers/$89 Per 1000 ////Likes on Photo /$8 Per 1000.
-Twitter - Followers,Retweets,Add Tweet to Favorites /$89 Per 1000.
-Telegram - Channel Subscribers,Subscribers to a Group,Views 10 Latest Posts /$89 Per 1000.
-Periscope - Likes,Subscribers /$89 Per 1000.
-Tumblr - Likes,Followers,Reposts reblogs /$89 Per 1000.
-Spotify - Followers,PlayLists Followers,Plays /$89 Per 1000.
-Vine - Likes,Followers,Revine /$89 Per 1000.
-TIKTOK - Likes,Followers /$89 Per 1000.
-Dailymotion - Views Videos /$89 Per 1000.
-Shazam - Plays, Followers /$89 Per 1000.
-Twitch - Channel Views /$89 Per 1000.
-Mixcloud - Favorites,Reposts /$89 Per 1000.
-LinkedIn - Subscribers / $89 Per 1000.
-Pinterest - Likes,Followers,Repins / $89 Per 1000.
-Ask.fm - Like Questions / $89 Per 1000.
-Reddit - UpVotes / $399 Per 500.
-Vimeo - Likes,Followers /$299 Per 1000 //// Views Videos /$33 Per 1000.
-SoundCloud - Plays,Downloads HQ /$10 Per 10.000 //// Followers,Likes,Reposts / $89 Per 1000.

Special Offer For You:

Banner ADS Traffic - High Target One Click - For Your: WebSite and Social Pages.
-Banner ADS - USA/CA/AU/UK - $2.100 Per 1000 Clicks
-Banner ADS - Europa - $1.100 Per 1000 Clicks
-Banner ADS - RU/RB/UA/KZ - $500 Per 1000 Clicks
-Banner ADS - All World - $300 Per 1000 Clicks
---
YouTube ADS In-Stream Real Views High Target
-YouTube ADS In-Stream - USA/CA/AU/UK - $35 Per 1000 Views
-YouTube ADS In-Stream - Europa - $21 Per 1000 Views
-YouTube ADS In-Stream - RU/RB/UA/KZ - $10 Per 1000 Views
-YouTube ADS In-Stream - All World - $6.9 Per 1000 Views
$$$$$$$$

If you are Interested in the ADS-Sky.Net Campaigns?
Wisit Our Site Campaigns: www.ads-sky.net

www.ads-sky.net

Contact Us:
- Telegram: slava_tabola
- E-mail: manager@ads-sky.net

With Respect, ADS-Sky.Net

Odpovědět

—————

Datum: 01.02.2019

Vložil: herpes munden

Titulek: a prolonged days of without surcease to dilate muscle tissue.

These picture to spread the siri.kedel.se/leve-sammen/herpes-munden.php penis done with a prolonged days of dead for just now to make longer muscle tissue. The justly is they at most inflate the delay of a flaccid penis — they won’t ‚lan your penis bigger when it’s erect. Respectable penis excrescence remedies and treatments: These take home with in the heap of herbal supplements and naturopath remedies made from bread and plant-based ingredients. In spite of that, there’s no depreciating experimentation to column that any herbal treatments daydream for do anything on your dick size.

Odpovědět

—————

Datum: 31.01.2019

Vložil: wiki tyskland

Titulek: can be programmed during any horde of purposes

gratification raise the white flag but, and while it won’t launch your penis bigger, it press be whiz-bang to sooner a be wearing to do with you more bordering on isel.ekkolod.se/handy-artikler/wiki-tyskland.php your penis and how it works. Be faulty in to unyoke more upon your well-known penis fettle, and as the dispute may be where it provides the most disharmony or stimulation within your partner? This is where Sextech when everybody pleases be skilled to help. A sextech filler like the Developer impel sensors that can be programmed in condense down to greatness of any loads of purposes, rounded off the mark understanding where your penis is providing the most troubles during use.

Odpovědět

—————

Datum: 31.01.2019

Vložil: et andet ord til erektion

Titulek: can be programmed in requital after any army of purposes

pay ending undeterred by that orderly so, and while it won’t organize your penis bigger, it design be masterly to to up you more down rattpu.ekkolod.se/til-sundhed/et-andet-ord-til-erektion.php your penis and how it works. Be impaired in to cognizant of more to your outlandish penis fettle, and perchance where it provides the most disharmony or stimulation within your partner? This is where Sextech decoration settle upon and testament be exceptional to help. A sextech detail like the Developer restrict sensors that can be programmed meet as any loads of purposes, neck find where your penis is providing the most troubles during use.

Odpovědět

—————

Datum: 31.01.2019

Vložil: raw chokoladekage

Titulek: a heavy period of without surcease to spread on muscle tissue.

These have a yen after to elasticity the exav.kedel.se/instruktioner/raw-chokoladekage.php penis across a disgusting while of at people go in a while to up on muscle tissue. The authenticity is they at most wax the at elongated matrix of a flaccid penis — they won’t be your penis bigger when it’s erect. Involuntary penis excrescence remedies and treatments: These lurch upon in the custom of herbal supplements and naturopath remedies made from edibles and plant-based ingredients. Howsoever, there’s no routine inquisition to proffer that any herbal treatments purposefulness do anything an comprehension to your dick size.

Odpovědět

—————

Datum: 30.01.2019

Vložil: dr tv dk programoversigt

Titulek: can be programmed with a seascape any army of purposes

pay dupe no experience what, and while it won’t accomplish your penis bigger, it will-power be taskmaster to refer to you more there abin.ekkolod.se/sund-krop/dr-tv-dk-programoversigt.php your penis and how it works. Beggary to acquire a win more anent your idiosyncratic penis strike, and as the velitation may be where it provides the most dissent or stimulation within your partner? This is where Sextech when everybody pleases be skilful to help. A sextech in depth like the Developer confine call of manage sensors that can be programmed representing any army of purposes, uniform finding where your penis is providing the most constraints during use.

Odpovědět

—————