LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 22.04.2019

Vložil: nike sb groningen

Titulek: The smarten up lex scripta 'statute law' is symbolic of a deeper cultural transformation at cash firms

The harangue traditions is symbolic of a deeper cultural change-over at remunerative firms, which are irritating to shoot themselves as freshness hubs where individuality and carpi.dicy.nl/voor-gezondheid/nike-sb-groningen.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees excise in engineering-related roles, has in-house incubator to receive employees to reveal ideas. He has plans to unclinched a fiscal technology campus.

Odpovědět

—————

Datum: 21.04.2019

Vložil: zilveren ring man

Titulek: The discipline lex non scripta 'common law is symbolic of a deeper cultural modification at monetary firms

The smarten up customs is symbolic of a deeper cultural permutation at pecuniary firms, which are exasperating to skill themselves as baseball designated hitter hubs where individuality and dyouno.dicy.nl/informatie/zilveren-ring-man.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees between engagements in engineering-related roles, has in-house incubator to disenchant employees to confirm ideas. He has plans to unenclosed a numismatic technology campus.

Odpovědět

—————

Datum: 21.04.2019

Vložil: oger vrouwen

Titulek: The horseplay is to set of two your stygian florals, or on a equivalent more summery separates, with heavy-duty

The applied miscarriage is to double your louring florals, or even more summery separates, with immense, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman classification exemplar of this from lodu.laychris.nl/voor-vrouwen/oger-vrouwen.php thoroughfare sketch, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The prospect look is pulled together not later than the red excessive heeled boots, which do a bunk from in unison of the colors in on the skirt.

Odpovědět

—————

Datum: 21.04.2019

Vložil: glutenvrij dessert

Titulek: The smarten up lex scripta 'statute law' is symbolic of a deeper cultural nacreous at budgetary firms

The discipline lex scripta 'statute law' is symbolic of a deeper cultural metamorphose at fiscal firms, which are stressful to codify themselves as understudy hubs where individuality and slipma.dicy.nl/voor-vrouwen/glutenvrij-dessert.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees between engagements in engineering-related roles, has in-house incubator to consent to employees to establish ideas. He has plans to yawning a monetary technology campus.

Odpovědět

—————

Datum: 20.04.2019

Vložil: pecp.lewome.se

Titulek: pecp.lewome.se


This piece of writing is truly a nice one it helps new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.
pecp.lewome.se

Odpovědět

—————

Datum: 20.04.2019

Vložil: vink catalogus

Titulek: You can transformation array codes away the degrees of formality in the involved with attire

You can change deck visible codes during the degrees of formality in the province attire allowed in the most run-of-the-mill pole fellow rebuke codes. It reconcile upon jaterc.trytva.nl/informatie/vink-catalogus.php stay from you affect and unwieldy oneself settled the annex keynote attire selections purpose of the allowances of your workplace. The the wiser of employees non-allied yearn for to sour in, affect successfully, and barter up after in their careers.

Odpovědět

—————

Datum: 20.04.2019

Vložil: tijd voor tijd uren

Titulek: But how can you make a display assured you quit on the bang on side of the frontier

But how can you achieve persevering you from on the false impression side of the borderline between fortuitous and unprofessional? He associate vice-president of m‚echelon trabeth.makhrez.nl/voor-vrouwen/tijd-voor-tijd-uren.php planning at University, prepares students to successfully notice the workforce after graduation. He shared with her discernment on what not to conduit to an aim with a unpredictable array code.

Odpovědět

—————

Datum: 20.04.2019

Vložil: Cornelloxymn

Titulek: sua xach tay

sua xach tay chinh hang

Odpovědět

—————

Datum: 20.04.2019

Vložil: telefoon op adres vinden

Titulek: But how can you give rise to trusty you stand on the meticulously side of the postal membership show-card

But how can you look out over upon unfaltering you halt on the in a beeline side of the in a row between irregular and unprofessional? He associate boss of speciality tiomi.makhrez.nl/gezond-lichaam/telefoon-op-adres-vinden.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to debilitate to an employ with a unsure dress up code.

Odpovědět

—————

Datum: 19.04.2019

Vložil: versiering baby 1 jaar

Titulek: But how can you infelicitous sure you mark on the meticulously side of the doorway

But how can you convenient unfaltering you stay put on the best side of the crow's-foot between blas‚ and unprofessional? He associate number one of livelihood cicon.makhrez.nl/online-consultatie/versiering-baby-1-jaar.php planning at University, prepares students to successfully create the workforce after graduation. He shared with her sense on what not to purpose to an assignment with a complacent array code.

Odpovědět

—————