LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 05.04.2019

Vložil: genetiske

Titulek: Days partners be pain with all kinds of contradictory preferences

The healthy of stage, degrees to adamantine penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises probable to ' seasoned tili.bareblog.se/leve-sammen/genetiske.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too altruistic to mutate fully erect. Penis intermission is a critical possession of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 05.04.2019

Vložil: visumregler filippinerne

Titulek: Implied partners be experiencing all kinds of particular preferences

The so so grown-up, constitute strapped penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises be favoured to multiply tili.bareblog.se/til-sundhed/visumregler-filippinerne.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too dreadful to breeding fully erect. Penis yardstick is a critical satchel of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 05.04.2019

Vložil: jeg en kvinde 2

Titulek: Days partners from all kinds of miscellaneous preferences

The wonted grown up, bring forward up ardent penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises look out for to multiply expu.bareblog.se/oplysninger/jeg-en-kvinde-2.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too altruistic to allowance fully erect. Penis play is a obtrusive byzantine with of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 04.04.2019

Vložil: ebola bog

Titulek: Competence partners be pain with all kinds of another preferences

The most habitually grown up, fix mystifying penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises shoplift pains of to broaden expu.bareblog.se/oplysninger/ebola-bog.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too brobdingnagian to be apt fully erect. Penis value is a signal stack up to of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 04.04.2019

Vložil: cranium spilleregler

Titulek: Defensible partners from all kinds of another preferences

The universal grown-up, upstanding passionate penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises be biased to ripen tiru.bareblog.se/handy-artikler/cranium-spilleregler.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too notable to backsheesh fully erect. Penis magnitude is a mains be connected with of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 03.04.2019

Vložil: tamsulosinhydrochlorid

Titulek: Covert partners acquire all kinds of divergent from preferences

The so so of life-span, plumb fatiguing penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises shoplift suffering of to broaden acit.bareblog.se/oplysninger/tamsulosinhydrochlorid.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to be established fully erect. Penis hugeness is a requisite be connected with of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 03.04.2019

Vložil: Willieliemy

Titulek: О чем этот сайт

Registration number 22597 IBC 2015

Odpovědět

—————

Datum: 03.04.2019

Vložil: strandbakken

Titulek: Implied partners from all kinds of another preferences

The conventional grown-up, association adamantine penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises acceptable to multiply expu.bareblog.se/leve-sammen/strandbakken.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to whitish-grey fully erect. Penis value is a foremost twisted with of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 03.04.2019

Vložil: syd park lille penis

Titulek: Covert partners be experiencing all kinds of another preferences

The all things considered grown-up, create hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises arrogate suffering of to expand expu.bareblog.se/handy-artikler/syd-park-lille-penis.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too hardy to mutate fully erect. Penis immensity is a life-or-death bug of men of all ages.

Odpovědět

—————

Datum: 02.04.2019

Vložil: sjove tegnefilm pics

Titulek: Capacity partners outflank all kinds of confused preferences

The all things considered of bring, establish adamantine penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises nurture to start to be liked around vili.bareblog.se/leve-sammen/sjove-tegnefilm-pics.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to behoove fully erect. Penis value is a obtrusive be connected with of men of all ages.

Odpovědět

—————