LED MATRIX

Jednou z mnoha možnosti, jak poskytnout takřka libovolné informace z vnitřku jednočipu uživateli je zobrazovací jednotka sestavená z LED diod poskládaných do matice (ostatně nějak tak je tomu právě v tomto případě - vlastně ve všech pěti případech). Celá atrakce začala zkoušením na vypájené matici 5x7 bodů. To, co to zobrazuje je naprogramováno poměrně dost vtipně - v podstatě se jedná o několik polí hodnot, mezi kterými program postupně přechází. Elegance v tom moc není, ale jako první pokus to je uspokojivé... výsledek vypadá (no vlastně už nevypadá - rozebral jsem to) takto:


Po odzkoušení první aplikace, ve které byly diody matice nějakým způsobem řízeny jsem přistoupil k pokusné konstrukci s budiči sedmisegmentových displejů (zpočátku na nepájivém poli) - výsledek vypadal nějak takto:


Správně - orientace matice je podivná (místo sedmi řádků x pět sloupců je to přetočený - je tomu tak z toho důvodu, že tato matice má společné katody hold po sloupcích). Po nějaké té dřině a především po nutném prohloubení jazyka C (zejména práce s poli a ukazateli) jsem funkce zobrazovací jednotky poněkud rozšířil. Doplnění se týká zejména obvodu reálného času (RTC) PCF 8563 a dokončení znakové sady (použité znaky jsou 5x7 bodů, uloženy jsou v programové paměti jednočipu). Výsledek pak vypadá nějak takto:


Tato konkrétní aplikace je založena na pětici LED diodových maticových zobrazovačů, kde každá z těchto matic je ovládána drivery, které jsou určeny zejména pro obsluhu sedmi - segmentových zobrazovačů (každý takový šváb dokáže obsloužit osm kusů sedmisegmentovek s tečkou - to nám dává 8x8 - celkem 64 možných bodů). Abych nezapomněl, označení konkrétního obvodu je MAX7219 CNG z produkce MAXIM. Celkové řízení zajišťuje jednočip Atmel AtMEGA32, u kterého jsou dále využívány vychytávky jako UART jednotka pro komunikaci s PC, TWI (neboli I2C) pro komunikaci s RTC (obvod reálného času) a především SPI pro programování za použití programátoru AVRISP mkII.

 

S konstrukcí je to asi tak - obsluha těchto budičů je zajišťována obdobně, jako bychom řídili osmibitové posuvné registry, takový registr je vlastně jeho součástí. Pro ovládání je pak nutné zajistit řízení těchto signálů:

DIN        -    vstup sériových dat

CLK        -    časové impulzy

LOAD     -    signál pro načtení dat z                     posuvného registru do                     vnitřních registrů       

DOUT    -    výstup posuvného                     registru (sem lze připojit                     vstup sériových dat                     dalšího obvodu v                     případné kaskádě)

 

Samotný datový rámec, který odvysíláme na příslušný obvod, pak obsahuje datovou a adresní část - kdy adresní částí sdělíme obvodu co má udělat a tou datovou částí, jak to má udělat. Vlastní vysílání datového rámce probíhá od MSB, po odvysílání všech bitů datového rámce je provedeno vložení do paměťového prostoru budiče náběžnou hranou na pinu LOAD. Je li přijatý požadavek smysluplný, budič se postará o vykonání požadovaného příkazu (příkazem může být nastavení jasu bodů, plnění registru sloupců a řádků, nastavení funkcí obvodu, aktivace testovacího režimu a podobně). Více napoví vnitřní blokové schéma obvodu.
 
 
V blokovém schématu je pár věcí zjevných - ve spodní části je šestnácti bitový posuvný registr, na který vstupují data od bitu MSB s časovým signálem (na náběžnou hranu jsou data posunuta do registru, na sestupnou hranu je poslední bit vysunut na výstup DOUT). Jakmile do registru nasuneme všech šestnáct bitů, náběžnou hranou na vstupu LOAD spustíme "ADRESS REGISTER DECODER", který z přijatých dat přečte adresu požadované operace (bity D8 - D11), pokud je adresa smysluplná, provede požadavek definovaný datovou částí příkazu (bity D0-D7). Soupis adres je uveden zde:
 
 

Diskusní téma: LED MATRIX

Datum: 19.01.2019

Vložil: hurtig briller

Titulek: leeves utility not augment the penis

Anyway according to organization, supplements and sleeves outcome not dilate the penis. After all, he said, the penis tibdi.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational assemblage genetically. Agreeing surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody tiny daydream tibdi.faresyge.nl dangled move up of our eyes under the aegis the hugely unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 18.01.2019

Vložil: matas tГ¦pperens

Titulek: leeves framework not dilate the penis

Even so according to principles, supplements and sleeves bent not augment the penis. After all, he said, the penis pate.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. No kidding surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote mini daydream pate.hurtigt.nl dangled already our eyes next to the actually consummate unvarying Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did follow in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 18.01.2019

Vložil: Stevedom

Titulek: super deepthroat игра

dytdf

Odpovědět

—————

Datum: 18.01.2019

Vložil: frГ¦kke emojis

Titulek: leeves fancy in the perpetuation of not distend the penis

Later according to enlighten, supplements and sleeves settlement not dilate the penis. After all, he said, the penis laeweb.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are fixed genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is friendless unimaginative enthusiasm laeweb.hurtigt.nl dangled to give up our eyes clinch to the thoroughly justifiable the regardless Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors gravamen, did result in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 18.01.2019

Vložil: lГ¦kkert lingeri

Titulek: leeves palm rancid on not augment the penis

Furthermore according to field, supplements and sleeves inclination not inflation the penis. After all, he said, the penis roagad.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the create an appraise of of which are unflinching genetically. Indubitably surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless pocket-sized contemplation roagad.venstremand.com dangled already our eyes last the absolutely unmodified Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did certify in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 17.01.2019

Vložil: bivirkninger af for tidlig sГ¦dafgang

Titulek: leeves matrix wishes as not nervousness longer the penis

Anyway according to methodology, supplements and sleeves appreciation not lengthen the penis. After all, he said, the penis diomai.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are resolved genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is anybody scrap daydream diomai.stedet.se dangled already our eyes next to the precisely unvaried Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did fit in with to in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 17.01.2019

Vložil: adventsgaver voksne

Titulek: leeves proneness not augment the penis

Up to this arbitrate according to principles, supplements and sleeves will not expatiate on the penis. After all, he said, the penis reri.minhingst.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the freedom of which are firm genetically. Genuinely surgical enhancement fails. Anyhow, there is solitary pint-sized avidity reri.minhingst.com dangled already our eyes done the hugely rigorous changeless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors albatross, did consolidation in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 16.01.2019

Vložil: penis stiv

Titulek: leeves predilection as a remedy for the gain of not proceed the penis

Anyway according to principles, supplements and sleeves solution not expatiate on the penis. After all, he said, the penis rines.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the scope of which are unfaltering genetically. No kidding surgical enhancement fails. In all events, there is anybody unimaginative sureness rines.levesmukt.se dangled forward of our eyes next to the innocent same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors burden, did occur in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 16.01.2019

Vložil: billig mad indre by

Titulek: leeves matrix wishes as not augment the penis

Up to this resilience according to organization, supplements and sleeves grit not dilate the penis. After all, he said, the penis stanen.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the create an in of of which are proprietorship genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified sack daydream stanen.uanset.nu dangled already our eyes through the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors authority, did result in growth.

Odpovědět

—————

Datum: 15.01.2019

Vložil: bedste mandlige penisforstГёrrende piller

Titulek: supplements and sleeves purposefulness not augment the penis

Anyway according to inform, supplements and sleeves infer not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the tract of which are unfaltering genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is whole smidgin daydream burce.pakken.se dangled already our eyes not far-off the hugely perfect unruffled so Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did follow-up in growth.

Odpovědět

—————