RFID card reader

Demonstrace jednoduché RFID čtečky. Použit RFID modul Arduino s obvodem RFC 522, který umožňuje čtení přístupových karte s protokolem MIFARE. Na základě přečteného sériového výrobního klíče karty je provedeno porovnání s klíči v registru, na základě výsledku porovnání je následně nastaven stav relé ovládaného systému.