USART na xmeze

USART (universal synchronous asynchronous receiever transmiter), tedy jednotka pro synchronní a asynchronní vysílání a příjem, je jedním ze způsobů, kterým může mikroprocesor komunikovat se svým okolím. Použitím této jednotky lze pro aplikace s mikroprocesorem implementovat komunikaci s PC, nebo některou z průmyslových komunikačních standardů (například komunikace na lince RS485 protokolem MODBUS). Velmi časté uplatnění nachází USART jednotka pro ladění aplikací, kdy lze například průběžně po lince RS232 posílat stav vnitřních proměnných na com port počítače (jelikož je dnes již velmi málo PC vybaveno klasickými COM porty, jsou běžně k dispozici obvody FTDI, které se připojují k portu USB - v PC je následně vytvořen virtuální com port), kde mohou být data jednoduše zachytávána jednoduchým terminálovým programem.

Konkrétně XMEGA 128A1 má k dispozici celkem čtyři USART jednotky a to na portech C, D, E a F. Dále je umožněn v některých případech redirect těchto jednotek na jiné piny.