11.02.2016 21:12

Jak jsem začal s automatizací

...vlastně docela náhodou, a to obrovskou. Zajisté každý

—————

Zpět