17.03.2017 20:06

Mediaconvertor MOXA ICF-1150I

Nedávno jsem byl přizván na diagnostiku potíží s komunikací mezi řídicím systémem a jednotkami distribuovaných I/O na větrném parku. Řídicí systém elektrárny je umístěn v rozvodně R110kV, prostřednictvím které rozvodna dodává výkon do sítě, jednotky distribuovaných I/O jsou pak umístěny u vlastních větrníků přibližně 3,5km vzdálených od rozvodny. 

V podstatě se celá závada projevovala náhodnými výpadky komunikace s jednotlivými jednotkami distribuovaných I/O (time-outy nejvíce při komunikace s jednotkou binárních I/O), bylo tedy přikročeno k výměně - výsledek byl však lichý, vlastně se problém ještě zhoršil. Bylo tedy přikročeno k diagnostice komunikace (odposlech komunikační linky pomocí MCU s následnou kontrolou CRC jednotlivých paketů a logování paketů do souboru - více se o tématu rozepíšu v samostatném článku) a ejhle, ukázalo se, že stačí blbě pohnout s optickým kabelem připojením do stávajícího mediaconvertoru RS-485 metal/ opto a poškozené pakety se jen sypaly. Jak jsem již psal, vzdálenost, na kterou se komunikovalo, byla větší jak 3km, komunikace mezi objekty tedy běží po otickém kabelu v provedení SingleMODE. Úkol byl tedy jasný - výměna mediaconvertorů, neboť v důsledku výpadků komunikace vypadávala i regulace jalové energie a to není pro provozovatele vůbec nic příjemného.

 

 

Nakonec byly zakoupeny dva kusy převodníků MOXA, ICF-1150I-S-SC a pokusně zprovozněny pro potěchu duše na stole v kanclu. Vlastní zprovoznění trvalo asi 10 minut, jednoduchý přiložený návod je výstižně proveden a tak jsem mohl rozjet komunikaci mezi MODBUS master a slave během bagrování oběda. Krabičky umožňují konfiguraci metalické linky (pull-up a pull-down nastavitelné rezistory pro definování klidové úrovně), dále nastavení po čem vlastně komunikujeme (RS232, RS-422, RS-485), následně stačilo jen propojit optickým kabelem, připojit linku RS-485, napájení 24V DC a už to frčí - jak vidno na videu...

 

—————

Zpět