Programy

Zde jsou umístěny mnou vytvořené programy. Upozorňují, že jejich použití je na vlastní nebezpečí, za případné způsobené škody nenesu žádnou zodpovědnost!